ETF na Bitcoin | Decyzja znowu odroczona

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) po raz kolejny odracza wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia trzech nowych ETF na bitcoin.

Bitwise, VanEck/SolidX i Wilshire Phoenix

Decyzja dotyczy trzech oczekujących ETF-ów na Bitcoin, które zostały zaproponowane przez Bitwise Asset Management, VanEck / SolidX i Wilshire Phoenix. Wnioski w ich sprawie SEC rozpatruje od wielu miesięcy. Wczoraj SEC przesunął termin wydania ostatecznej decyzji do maksymalnego czasu dozwolonego przez przepisy federalne.

Ostateczne decyzje w sprawie wniosków Bitwise oraz VanEck/SolidX mamy poznać odpowiednio do 13 października i 18 października.

Jeśli chodzi o wniosek Wilshire Phoenix, pojawił się on w Rejestrze Federalnym w czerwcu 2019 r. Nowy termin dla tego wniosku upływa 29 września (chociaż SEC może ponownie opóźnić się o kolejne 150 dni).

Dlaczego SEC wciąż odkłada w czasie wydanie decyzji odnoście ETF na Bitcoinie?

SEC nie podał żadnego powodu opóźnienia wydania decyzji w sprawie rozpatrywanych wniosków. Komentatorzy snuja domysły, co może się dziać za kulisami takiego trybu rozpatrywania sprawy.

Ed Butowsky, partner zarządzający w Chapwood Capital Investment Management, powiedział:

„Bitcoin nie jest papierem wartościowym. Definicja SEC dotycząca papieru wartościowego wymaga, aby przedmiot transakcji był reprezentowany przez coś, co posiada zasadniczą wartość. Bitcoin nie ma żadnej wartości bazowej. Nie jest prawdziwy”.

Czy doczekamy się ETF-ów na bitcoinie?

Kiedy zapytano wybitnego amerykańskiego adwokata i Bitcoinera Jake’a Chervinsky’ego, jakie są widoki na zatwierdzenie ETF na Bitcoin przez SEC, prawnik nie pozostawił złudzeń:

Czy możemy przypuszczać, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, aby nie doszło do destabilizacji dolara? Czy zatem gwoździem do trumny ETF na Bitcoinie jest niedawne przemówienie Sekretarza Skarbu Stephena Mnuchina?

ETF na Bitcoin |

Sprawa zatwierdzenia ETF-ów Bitcoin przez SEC ma już dość długą historię. Idea uregulowanego funduszu giełdowego w oparciu o bitcoin zrodziła się z udziałem bliźniaków Winklevoss w postaci Winklevoss Bitcoin Trust. Wniosek z analizy wniosku bliźniaków zawierał 18 stron wzmianek o ryzyku, które wg SEC, wiązały się z taką inwestycją.

Czym jest w ogóle ETF?

Fundusze inwestycyjne typu ETF z ang. „Exchange Traded Funds” to instrumenty zbiorowego inwestowania, których celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie. Śledzenie indeksu polega na niczym innym jak na pasywnej strategii alokacji środków zgromadzonych przez fundusz w wyniku subskrypcji poprzez zlecenie transakcji kupna i sprzedaży aktywów wchodzących w skład indeksu zgodnie z ich ruchem rynkowym przez managera nim zarządzającego. Nabywając jednostki ETF, tak naprawdę, lokujemy nasz kapitał w zdywersyfikowany portfel zbudowany ze spółek zgromadzonych w danym indeksie np. FTSE 100 czy S&P 500. Certyfikaty uczestnictwa w funduszu ETF podlegają aktualnej wycenie giełdowej, stąd mamy możliwość stałego śledzenia wartości naszych inwestycji oraz kupowania i sprzedawania ich podczas otwartego okna handlowego za pośrednictwem biura brokerskiego.

więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule

Jaka jest Twoja opinia na temat ETF na Bitcoin? Zapraszam do dyskusji.

Komentarze