Elon Musk zdradza, w co warto inwestować w obecnej sytuacji

Miliarder i wizjoner Elon Musk poinformował na Twitterze, co jego zdaniem warto trzymać w obecnej sytuacji.

Przy okazji zdradził, że nie ma zamiaru sprzedawać swoich Bitcoinów (BTC), Ethereum (ETH) i Dogecoinów (DOGE).

Miliarder przeciwny trzymaniu gotówki

Po tym, jak Musk zamieścił na swoim koncie pytanie o inflację w nadchodzących latach, odpowiedział mu Michael Saylor. CEO MicroStrategy zasugerował, że najprawdopodobniej inflacja konsumencka utrzyma się na rekordowo wysokim poziomie, a inflacja aktywów będzie dwukrotnie wyższa. Dodał również, że słabsze waluty się załamią, a inwestorzy przeniosą pieniądze z gotówki i akcji w stronę rzadkich dóbr, czego przykładem może być Bitcoin.

„USD consumer inflation will continue near all time highs, and asset inflation will run at double the rate of consumer inflation. Weaker currencies will collapse, and the flight of capital from cash, debt, & value stocks to scarce property like #bitcoin will intensify”.

Elon Musk przyznał, że takiej odpowiedzi można się było spodziewać po Saylorze. Warto przypomnieć, że MicroStrategy co jakiś czas dokupuje duże ilości BTC, a ostatni zakup Bitcoinów o wartości 25 milionów dolarów opisywaliśmy na początku lutego.

W kolejnej wiadomości Musk podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, w co obecnie warto zainwestować. Oczywiście jego wypowiedź nie powinna być odebrana jako porada finansowa. Miliarder zasugerował, że lepiej posiadać rzeczy fizyczne, takie jak dom lub akcje firm, które wytwarzają dobre produkty. Odradził natomiast trzymanie dolarów w momencie, w którym panuje wysoka inflacja.

„As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high”.

Elon Musk hodlerem BTC

Co istotne dla społeczności kryptowalut, w tej samej wiadomości miliarder podkreślił, że wciąż trzyma swoje kryptowaluty (BTC, ETH i DOGE) i nie zamierza ich sprzedawać.

„I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze