Tesla akceptuje płatności dogecoinem

2 940

Za część produktów ze sklepu Tesla można już zapłacić dogecoinem.

Jak zapowiadał inżynier oprogramowania piszący pod psudonimem Tree of Alpha, opcja płatności w DOGE została dodana do testów około trzech dni temu. Inżynier przeanalizował kod źródłowy witryny Tesli i potwierdził, że firma „zdecydowanie” testowała tę opcję.

Jak komentował wówczas Tree of Alpha: „Większość kodu znajduje się już w najnowszych plikach Javascript, których Tesla używa do przetwarzania płatności, ale część dotycząca dogecoina zwraca póki co wartość null, przez co nie jest jeszcze prezentowana użytkownikom (w zasadzie jest to sposób na testowanie kodu w środowisku produkcyjnym)”.

Oto, jak podczas testów przedstawiała się opcja wyboru płatności w DOGE na stronie koszyka sklepu Tesli:

tesla dogecoin
źródło: link

Co można kupić za DOGE?

Wprowadzenie dogecoina jako opcji płatności w sklepie Tesli ma miejsce miesiąc po tym, jak zapowiadał to Elon Musk:

Tesla nie akceptuje DOGE jako opcji płatności za zakup samochodów elektrycznych. W sklepie dostępny jest jednak dedykowany dla dzieci "cyberquad", dla którego możliwość wniesienie opłaty w dogecoin jest dostępna. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji pojazd był już wyprzedany. Kosztował 12 020 USD.

Co z ceną DOGE?

Jak można było się spodziewać, pojawienie się DOGE jako opcji płatności w Tesla Shop wpłynęło na znaczy ruch ceny aktywa w górę. W perspektywie ostatnich 24 godzin wyniósł on blisko 15%:

doge tesla
źródło: link

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze