Zakup Bitcoinów o wartości 25 milionów dolarów

5 988

Od początku roku (a dokładniej pomiędzy 30 grudnia 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.) pewna firma zakupiła BTC o wartości 25 milionów dolarów. Jak można się łatwo domyślić, chodzi o MicroStrategy.

Chociaż inwestycja w kolejne BTC doskonale wpisuje się w dotychczasową strategię firmy kierowanej przez Michaela Saylora, to pod koniec roku rzecznik MicroStrategy nie chciał zdradzić żadnych informacji na temat planów zakupowych na 2022 r.

MicroStrategy kontynuuje bitcoinowe zakupy

Pod koniec roku firma MicroStrategy kupiła kolejne 1914 bitcoinów, na co wydała około 94,2 miliona dolarów. Pozwoliło to uzyskać średnią cenę na poziomie 49 200 USD za BTC. Chociaż w ciągu ostatnich czterech tygodni nic nie zapowiadało dalszych zakupów, to kilka godzin temu Michael Saylor (@saylor) poinformował o ostatniej inwestycji: MicroStrategy zakupiło dodatkowe 660 Bitcoinów za około 25 milionów dolarów po średniej cenie 37 865 USD za BTC. Na dzień 31 stycznia 2022 r. firma ma około 125 051 Bitcoinów nabytych za około 3,78 miliarda dolarów przy średniej cenie 30 200 USD za BTC.

„MicroStrategy has purchased an additional 660 bitcoins for ~$25.0 million in cash at an average price of ~$37,865 per #bitcoin. As of 1/31/22 we #hodl ~125,051 bitcoins acquired for ~$3.78 billion at an average price of ~$30,200 per bitcoin. $MST”

Szczegółowe zestawienie dotychczasowych zakupów MicroStrategy znajdziesz poniżej:

Źródło: @wallstreetpro

Plany MicroStrategy na 2022 r.

20 stycznia opisywaliśmy plany MicroStrategy na ewentualną bessę. Michael Saylor w rozmowie z Bloomberg TV podtrzymał wówczas swoje stanowisko i potwierdził, że jego firma nie zamierza sprzedawać Bitcoinów. Dodał również, że ostatnie spadki kursu można było uznać za dobry moment na zainwestowanie pieniędzy w BTC.

Michael Saylor hodlerem BTC

Saylor hodluje BTC nie tylko poprzez swoją firmę, ale również prywatnie. Przyznał, że na swoim portfelu ma aż 17 732 Bitcoiny. Przy obecnym kursie najważniejszej kryptowaluty (38 978 USD) przekłada się to na około 691 158 605 dolarów.

Co sądzisz o styczniowych zakupach MicroStrategy?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze