Firma MicroStrategy kupiła kolejne 1914 bitcoinów

30 grudnia MicroStrategy poinformowała o zakupie kolejnej partii bitcoinów. Ile BTC ma teraz firma Michaela Saylora?

MicroStrategy kupiła kolejne 1914 bitcoinów za około 94 miliony dolarów w gotówce, po sredniej cenie około 49 200 dolarów za sztukę.

Według stanu na 29 grudnia firma posiadała 124 391 bitcoinów, które kupiła za prawie 3,8 miliarda dolarów – wyznał dyrektor generalny MicroStrategy Michael Saylor w opublikowanym wczoraj tweecie. Średnia cena za jedną cyfrową monetę wynosiła dotychczas około 30 160 USD.

Saylor zwrócił uwagę na fakt, że podaż bitcoina ograniczona jest limitem 21 000 000 cyfrowych monet. Odnosząc się do powyższego, już w lipcu zwracał uwagę na to, że firma chciałaby zdobyć ich jak najwięcej.

MicroStrategy jest obecnie właścicielem około 0,6 procent całkowitej podaży BTC. Uwzględniając szacunki, że około 3 mln bitcoinów zostało bezpowrotnie utraconych, firma posiada obecnie około 0,7 wszystkich bitcoinów, jakie kiedykolwiek będą dostępne.

Niepłynna podaż i plany zakupowe MicroStrategy na przyszły rok

Niepłynna podaż, definiowana jako bitcoiny przechowywane w adresach, które wydają mniej niż 25% przychodzących monet, jest aktualnie na najwyższym, historycznym poziomie, powiedziała Noelle Acheson, szefowa analizy rynkowej w Genesis, w oświadczeniu po zakupie 7000 BTC, którego firma Michaela Saylora dokonała pod koniec listopada. Dodała, że ​​około 76% BTC w obiegu można uznać za niepłynne:

„Kiedy na rynek wejdą nowi duzi nabywcy, będą mieli malejącą podaż łatwo dostępnych BTC, co oznacza, że ​​każdy ruch w górę będzie prawdopodobnie bardziej dynamiczny, niż w każdym innym przypadku” – powiedziała Acheson.

„Nie chcemy wyrażać ogólnej opinii ani podejmować ryzyka inwestycyjnego w odniesieniu do tego, która platforma, aplikacja i jaki przypadek użycia bitcoina odniesie największy sukces” – powiedział Saylor w lipcu. „Uważamy, że najmniej ryzykowną, najbardziej zdywersyfikowaną strategią inwestycyjną jest po prostu trzymanie bitcoina”.

Rzecznik MicroStrategy odmówił komentarza na temat planów zakupu bitcoinów na 2022 r. lub zamiarów zakupu innych aktywów cyfrowych.

Cena Bitcoina

Cena króla kryptowalut wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 74%. W tym okresie cena akcji MicroStrategy wzrosła o około 47% do 574 USD (według danych Google Finance).

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena bitcoina utrzymywała się na poziomie 47 187 USD. Warto przypomnieć, że w dniu dzisiejszym wygasa 129 800 opcji na kontrakty BTC o wartości ponad 6 miliardów dolarów.

Dyrektor generalny Voyager Digital, Steve Ehrlich, powiedział, że przyszły rok dla bitcoina, którego określił mianem „światowej twarzy kryptowalut”, będzie kluczowy. Dodał, że kiedy BTC osiąga nowe szczyty, przyciąga uwagę i wpływa na price action na rynkach kryptowalut jako całości:

„Bitcoin osiągnie i przekroczy w 2022 roku 100 000 USD” – stwierdził Ehrlich. „100 000 dolarów to kolejna poważna psychologiczna bariera dla inwestorów. Może to zająć trochę czasu, ale gdy bitcoin przekroczy tę barierę, spodziewam się, że odleci na dobre.”

Dyrektor Voyager Digital podkreślił, że przebicie 100 000 USD byłoby równoznaczne z osiągnięciem przez BTC kapitalizacji na poziomie około 2 bilionów dolarów, co stanowiłoby prawie 20% kapitalizacji rynkowej złota.

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze