Duży wzrost hash rate sieci Bitcoin

Aktualny wskaźnik hash rate zaczyna odzyskiwać poziomy z czerwca. Oznacza to, że chińscy górnicy ponownie zaczynają działać w branży, co korzystnie wpływa na stabilność i bezpieczeństwo całej sieci.

Chińskie ograniczenia związane z kopaniem kryptowalut znacznie obniżyły wskaźnik hash rate, ponieważ wielu kluczowych graczy musiało nagle wstrzymać działalność związaną z wydobywaniem BTC. To natomiast przełożyło się na obniżenie poziomu trudności wydobycia.

Hash rate sieci przekroczył 150 EH/s

CryptoQuant (firma dostarczająca dane związane z siecią blockchain) poinformowała, że w końcu udało się przekroczyć 150 EH/s. Dla porównania najniższa wartość odnotowana w tym roku miała miejsce 28 czerwca, kiedy to wartość EH/s spadła do 52. Największą moc sieć osiągnęła w dniu 13 maja bieżącego roku, kiedy to EH/s zbliżył się do 200 (197,6). Później jednak szybko spadł o około 65% przez coraz większe ograniczenia, jakie Chiny zaczęły nakładać na górników (zobacz również: wszystkie chińskie bany bitcoina).

Zwiększenie wartości oznacza, że do sieci podłączonych jest więcej sprzętów. To natomiast automatycznie przekłada się na lepszą ochronę przed ewentualnymi atakami. Dodatkowo według CryptoQuant utrzymujący się trend wzrostowy może sprawić, że w najbliższych miesiącach uda się pobić rekord z maja.

Czy to koniec migracji górników?

Nie da się ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że to już koniec migracji górników. Tak duży wzrost mocy pozwala jednak przypuszczać, że przynajmniej większość z nich ponownie podłączyła swoje koparki do sieci.

Większe bezpieczeństwo = większa trudność wydobycia

Większa ilość koparek przełoży się na zwiększenie poziomu trudności wydobycia, który na początku lipca znacznie spadł. Opisywaliśmy to w artykule Największy, historyczny spadek trudności w sieci Bitcoin. Wprowadzona wówczas korekta trudności wynosiła prawie 28%, co przełożyło się na największy spadek jaki, miał miejsce w całej historii sieci (od jej uruchomienia w 2009 roku). Dzięki temu, że sieć Bitcoin aktualizuje poziom co 2016 bloków, udaje się utrzymać około dziesięciominutowe odstępy pomiędzy blokami pomimo wzrostów lub spadków hash rate.

Komentarze