Czy Bitcoin stanie się bezpiecznym aktywem?

2 671

Szefowa działu bezpieczeństwa CoinShares Meltem Demirors uważa, że napięcia geopolityczne mogą wpłynąć na to, w jaki sposób inwestorzy postrzegają Bitcoina. Tym samym z ryzykownego aktywa (risk on) najstarsza kryptowaluta może ewoluować w bezpieczne (risk off).

Warto jednak mieć na uwadze, że aktywa typu risk off zazwyczaj kojarzą się z mniejszymi zyskami. Są natomiast chętniej wybierane w przypadku pogorszenia koniunktury, kiedy to wielu inwestorów rezygnuje z ryzykownych aktywów.

Bitcoin jako store-of-value

Opinie na temat tego, czy Bitcoin jako store of value może z czasem zastąpić złoto, są podzielone. Chociaż ostatnio Bill Miller ogłosił, że upadek rubla jest korzystny dla Bitcoina, to tygodnie lub nawet miesiące są niewystarczającym okresem, aby można było uznać, że BTC dojrzał jako aktywo.

Według CSO CoinShares Meltem Demirors napięcia geopolityczne mogą przyśpieszyć ten proces i doprowadzić do tego, że Bitcoin nie będzie już postrzegany jako ryzykowne aktywo. Demirors powołuje się nie tylko na atak Rosji na Ukrainę, ale również na niedawną sytuację w Kanadzie (zobacz również: Kanadyjczycy masowo wypłacają pieniądze z banków).

W rozmowie z Bloomberg Technology Meltem Demirors wskazała na konflikt w Europie Wschodniej i na niedawne protesty kanadyjskich kierowców ciężarówek, którym odcięto dostęp do systemu bankowego. Wywołało to wiele dyskusji na temat Bitcoina i kryptowalut.

„Not only do we have this conflict happening in Eastern Europe, but we also recently had the Canadian truckers and their access to the banking system getting cut off, which again was an instance where there was a lot of conversation around Bitcoin / cryptocurrency”.

Myślę, że to, co obecnie widzimy na całym świecie to rosnąca świadomość, że po raz pierwszy ludzie, którzy są ofiarami wojen toczonych przez supermocarstwa, mają wybór. Bitcoin i kryptowaluty to niepolityczne, globalne pieniądze.

„I think what we’re seeing here is a growing awareness around the world that for the first time, people, citizens who really are the victims of wars that are fought by superpowers, have a choice. Bitcoin and cryptocurrencies are non-political global money”.

Rośnie zainteresowanie Bitcoinem

Demirors zauważa, że inwestowanie w Bitcoina i kryptowaluty zaczyna być postrzegane jako odpowiedź na kryzysy geopolityczne. To natomiast może oznaczać początek zmian, dzięki którym Bitcoin nie będzie dłużej aktywem risk-on, a zamiast tego z czasem stanie się aktywem risk-off.

„Maybe this is the start of Bitcoin no longer being a risk-on asset, but potentially, over time becoming a risk-off asset”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze