Czy Bitcoin powinien przejść na Proof of Stake?

1 853

Przewodniczący niezależnej agencji Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Rostin Behnam jest kolejną osobą, która uważa, że Bitcoin powinien przejść na Proof-of-Stake.

Dotychczasową metodę osiągania konsensusu w sieci blockchain określił jako „wypaczoną” (skewed), ponieważ BTC nie jest przyjazny środowisku i zużywa ogromne ilości energii.

Czy energochłonny Bitcoin rzeczywiście stanowi problem?

Tym samym Rostin Behnam dołączył do grona osób i instytucji, które chcą wyeliminować energochłonny mechanizm konsensusu. W kwietniu ubiegłego roku podobne stanowisko przedstawił współzałożyciel Ripple Chris Larsen: Bitcoin powinien przejść na proof-of-stake. Niedawno pojawiły się również obawy na temat tego, że Unia Europejska będzie próbowała zakazać PoW na rzecz PoS, co opisywaliśmy w artykule Proof-of-Work kontra proof-of-stake w Parlamencie UE.

Całkowicie odmienne zdanie na ten temat mają natomiast Jack Dorsey i Cathie Wood. Według nich to właśnie Bitcoin jest obecnie głównym motorem rozwoju energii odnawialnej, co zresztą znalazło się w manifeście: Bitcoin jest kluczem do czystej energii przyszłości, z którym można się zapoznać w tym miejscu: link.

Dlaczego Rostin Behnam atakuje Proof-of-Work?

Przewodniczący Commodity Futures Trading Commission uważa, że (w kwestii PoW) istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy zużyciem i generowaniem energii niezbędnej do wydobycia tych monet a wydajnością ekonomiczną, którą obserwujemy w przypadku samych aktywów cyfrowych.

„There is a clear dislocation between the usage and generation that’s needed to mine these coins and the sort of economic output that we’re seeing from digital assets themselves”.

Rostin Behnam zauważa jednak, że z czasem może się to zmienić. Krytyce metody PoW towarzyszyło podkreślenie zalet Proof-of-Stake. Tym, co miałoby zachęcić całą branżę na przechodzenie w stronę PoS, mogłyby według Behnama okazać się nowe przepisy.

Ich wprowadzenie wymuszałoby na firmach ujawnienie informacji na temat tego, ile energii zużywają poszczególne kryptowaluty. To natomiast mogłoby ułatwić inwestorom podjęcie decyzji przy wyborze projektów, w które warto zainwestować pieniądze.

Czy zgadzasz się z Behnamem i uważasz, że to właśnie wykorzystanie Proof-of-Stake ma kluczowe znaczenie przy wybieraniu kryptowalut do portfolio?

Może Cię zainteresować:

Komentarze