Proof-of-Work kontra proof-of-stake w Parlamencie UE

8 047

Przepisy, które mają zmusić rezygnację z kryptowalut korzystających z konsensusu typu proof-of-work, takie jak bitcoin, do przejścia na bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego mechanizm konsensusu proof-of-stake, znajdują się w projekcie Markets in Crypto Assets (MiCA). Ma on zostać poddany pod głosowanie parlamentarne UE w najbliższy poniedziałek.

Najnowszy projekt proponowanych przez Unię Europejską (UE) ram legislacyjnych dotyczących walut wirtualnych,(MiCA), nadal zawiera przepis, który może ograniczyć korzystanie z kryptowalut opartych na proof-of-work.

Proof-of-work to energochłonny mechanizm konsensusu, który leży u podstaw popularnych kryptowalut, takich jak bitcoin i etherum. Proces obliczeniowy podczas walidacji transakcji tych walut został poddany ścisłej kontroli ze strony prawodawców w UE w zakresie energochłonności. Poprzedni projekt MiCA zawierał radykalne sformułowania, które wprowadzały zakaz usług kryptograficznych opierających się na niezrównoważonych dla środowiska mechanizmach konsensusu, począwszy od stycznia 2025 r. Jednak przepis ten został później zniesiony w wyniku negatywnej reakcji całej branży.

Parlamentarzysta UE odpowiedzialny za ramy prawne MiCA, dr Stefan Berger, powiedział wówczas, że omawiany paragraf został usunięty, ale ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Jedna z wersji nowego projektu, zrecenzowana między innymi przez CoinDesk, zawiera podobny zapis, choć znacznie stonowany w stosunku do oryginału.

Wskazuje ona, że aktywa kryptograficzne „podlegają minimalnym standardom zrównoważenia środowiskowego w odniesieniu do ich mechanizmu konsensusu stosowanego do walidacji transakcji, zanim zostaną wyemitowane, oferowane lub dopuszczone do obrotu w Unii”.

Jeżeli mechanizm konsensusu proof-of-work działa na niewielką skalę, zgodnie z przepisem jest on zwolniony z konieczności spełniania standardów zrównoważonego rozwoju.

Jednak nie zostało zdefiniowane pojęcie „operacja na małą skalę”.

Nowo proponowany przepis mówi również, że energochłonne aktywa kryptograficzne, które są już używane w UE przed wejściem w życie przepisów, będą musiały „stworzyć i utrzymywać plan stopniowego dostosowywania się do nowych wymagań”.

Uważa się, że nowe zdecydowane rozwiązania mają duże poparcie wśród parlamentarzystów UE. Chociaż istnieją plany, aby przenieść Ethereum z proof-of-work do mniej energochłonnego mechanizmu konsensusu zwanego proof-of-stake, nie jest jasne, w jaki sposób bitcoin, największa globalna kryptowaluta pod względem wolumenu obrotu, może przejść z proof-of-work na proof-of-staek.

Tak więc, chociaż ostatnio pojawił się ogromny nacisk na wykorzystanie energii odnawialnej w wydobyciu bitcoinów, branża nadal jest w dużym stopniu zależna od tradycyjnych źródeł energii, co sprawia, że ​​kryptowaluta jest potencjalnie podatna na ataki legislacyjne polityków.

Społeczność kryptograficzna szybko zareagowała, a niektórzy wezwali obywateli UE do skontaktowania się ze swoimi parlamentarzystami, aby sprzeciwić się temu środkowi.

Ledger, dostawca kryptowalutowego portfela sprzętowego, wydał oświadczenie mówiące:Osoby i organizacje powinny mieć swobodę wyboru technologii najbardziej odpowiadającej ich potrzebom. Decydenci nie powinni ani narzucać, ani dyskryminować określonej technologii. Jest to głęboko niepokojące i miałoby poważne konsekwencje dla Europy.

Pierre Person, uczestnik procesu legislacyjnego z Paryża i członek Komisji Prawa, potępił proponowane rozwiązania:„Po raz kolejny idziemy wbrew historii. Po raz kolejny zostawiamy możliwości i inicjatywę innym, przechwalając się niby dobrymi regulacjami. Jeśli ten tekst przejdzie w obecnym kształcie, zapłacimy cenę w postaci naszej konkurencyjności i osłabienia interesów obywateli europejskich.”.

Komentarze