Czas na bitcoin | Bank Japonii rozważa nielimitowane luzowanie ilościowe

2 380

Światowy krajobraz makroekonomiczny to dzisiaj prawdziwy roller coaster. Co dzień spływają do nas sygnały o kolejnych problemach światowych gospodarek i coraz nowszych pomysłach na ich ratowanie. Nie inaczej jest tym razem. Bank Japonii zasygnalizował, że rozważa wdrożenie programu „nieograniczonego” luzowania ilościowego.

Pomimo silnego odbicia cen aktywów, w tym także bitcoina, perspektywy dla światowej gospodarki są dalekie od ideału.

W przeciągu ostatnich pięciu tygodni, tylko w Stanach Zjednoczonych wniosek o zasiłek dla bezrobotnych złożyło 26 milionów pracowników. Firmy badawcze szacują biliony dolarów strat w przychodach przedsiębiorstw.

Bank Japonii i nieograniczone luzowanie ilościowe

Według Nikkei Asian Review, który zacytował źródła zaznajomione ze sprawą, Bank Japonii dąży do umożliwienia nieograniczonego zakupu japońskich obligacji rządowych w celu ożywienia gospodarki. Zamierza także rozszerzyć program luzowania ilościowego.

Jak wiemy, Stany Zjednoczone uruchomiły już ograniczony program skupu obligacji. Jak komentuje Max Bronstein, członek zespołu ds. inwestycji instytucjonalnych Coinbase, doniesienia tego typu potwierdzają, że „obecny system jest całkowicie zepsuty”.

Sven Henrich, założyciel Northman Trader, skwitował obecne perspektywy w związku z informacjami z Japonii w następujących słowach:

„Banki centralne są bronią masowego rażenia gospodarczego. Bez sensu. Bez limitów. Brak strategii wyjścia”.

Co to wszystko może oznaczać dla bitcoina?

Rośnie przekonanie, że aktywa cyfrowe, które są zdecentralizowane i ograniczone podażowo w porównaniu z pieniędzmi banków centralnych, mogą skorzystać na aktualnych trendach.

Raoul Pal – były dyrektor w Goldman Sachs wyjaśnił, że dostrzega realną „szansę” na „upadek naszego systemu pieniądza” lub co najmniej upadek „obecnej architektury finansowej”.

Czy bitcoin może stać się lekarstwem na aktualne problemy? Są tacy, którzy twierdzą, że mógłby przynajmniej skorzystać na transformacji systemów FIAT na ekosystem cyfrowy. Jeżeli chodzi o samego Bitcoina, Raoul Pal stwierdził:

„To całkowicie zaufany, zweryfikowany, bezpieczny system finansowo-księgowy o wartości cyfrowej. […] To nic innego,jak przyszłość całego naszego systemu wymiany wartości, który dotyczy nie tylko samych pieniędzy, ale także platformy, na której opiera swoje działanie”.

Pal dodał, że bitcoin może potencjalnie osiągnąć wycenę 100 000 USD w ciągu najbliższych dwóch lat. Co więcej, kryptowaluta może, jego zdaniem, pokusić się o rajd nawet do 1 mln USD. Taki scenariusz mógłby się ziścić w przypadku, gdyby problemy globalnego systemu finansowego miałyby pogłębić się jeszcze bardziej.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze