Coraz gorsza sytuacja Evergrande

5 203

Podobnie jak chińskie bany w przeszłości, tak od września na rynki wpływa trudna sytuacja chińskiego dewelopera Evergrande.

Agencja ratingowa Fitch ogłosiła, że nie udało jej się uzyskać potwierdzenia tego, że Evergrande wywiązuje się ze wcześniejszych ustaleń i to pomimo przesłania prośby o udokumentowanie wypłat.

Evergrande po raz kolejny

O obawach związanych z pęknięciem chińskiej banki nieruchomości pisaliśmy już w połowie września (więcej informacji znajdziesz w artykułach: Evergrande | Nowe Lehman Brothers i prawdziwy powód wojny Chin z Bitcoinem? i Coraz więcej obaw związanych z Evergrande). Niedługo po tym deweloper zapewniał, że ustalił nowe warunki spłaty z wierzycielami, co w połączeniu z działaniami chińskiego banku centralnego miało uratować sytuację (zobacz również: Czy Chiny powstrzymają upadek Evergrande?).

Według agencji Fitch Evergrande nie spłaca należności

Firma miała do poniedziałku spłacić ponad 82 miliony dolarów (wartość obecnych zobowiązań dewelopera to ponad 300 miliardów dolarów), ale brak odpowiedzi na wspomniane prośby o potwierdzenie wypłat agencja Fitch uznała za oznakę tego, że najprawdopodobniej deweloper jest już niewypłacalny. Istnieje więc realne ryzyko, że sytuacja chińskiego giganta z branży nieruchomości uległa pogorszeniu.

Informacji tych nie potwierdziło jak na razie Evergrande. W ubiegłym tygodniu firma poinformowała jedynie, że nie ma pewności, czy uda jej się spłacić zadłużenie.

Czy bankructwo Evergrande może zagrozić kryptowalutom?

Chociaż problemy Evergrande mogą się odbić na całej gospodarce (początkowo problem odczują banki i spółki, które nie odzyskają pieniędzy od dewelopera, ale później może się to przenieść również na inne firmy), to niektórzy uważają, że taka sytuacja może być korzystna dla kryptowalut.

Popularny analityk PlanB już we wrześniu pisał, że Evergrande to chińskie Lehman Brothers, które doprowadzi do masowego drukowania pieniędzy, a to jest dobre dla Bitcoina.

„China’s Lehman moment. The money printing will be massive, I repeat MASSIVE! This is good for #bitcoin”.

Na razie jednak pogarszająca się sytuacja Evergrande nie wpłynęła pozytywnie na rynek.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze