Co dalej z modelem Stock-to-Flow?

Świetna okazja do zakupu, czy powód do zmartwień? Jedno jest pewne: tak dużego odchylenia od popularnego modelu Stock-to-Flow jeszcze nie było.

Aktualna cena bitcoina jest o 59% niższa, niż powinna wynosić według modelu opracowanego przez analityka PlanB.

Odchylenia od modelu S2F

Prawie 60% odchylenie od modelu budzi ogromne emocje, szczególnie że aktualna jest niższa, niż zakładał analityk PlanB. Cena BTC wynosi 33 923 USD (około 129 972 PLN), co niektórzy uważają za niepowtarzalną okazję do zakupu, a inni postrzegają jako oznakę długiej bessy.

Chociaż sam twórca modelu wielokrotnie podkreślał, że nie bierze za niego żadnej odpowiedzialności i liczy się z tym, że w pewnym momencie będzie musiał go zawiesić, to nie są to pierwsze odchylenia. Inaczej jednak reagują inwestorzy w momencie, gdy cena jest wyższa, niż wskazuje model. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w lutym, kiedy to bitcoin zamknął luty 26% powyżej ceny modelu Stock-to-Flow.

Jak niedawno ogłosił PlanB: najgorszy scenariusz dla bitcoina na lipiec to zamknięcie na poziomie 28 000 USD. Analityk twierdził również, że spadki na bitcoinie są reżyserowane przez instytucje, co pozwala im kupować bitcoiny po niższych cenach.

Twórca modelu Stock-to-Flow nie komentuje na razie rekordowego odchylenia i nie udziela się na Twitterze. Istnieje szansa, że analityk zrobił sobie po prostu przerwę, zwłaszcza że jakiś czas temu zapowiadał swój powrót na sierpień. Wtedy też minimalna cena powinna wynieść 47 000 USD.

Opinie na temat odchylenia od modelu Stock-to-Flow

Na temat aktualnego odchylenia wypowiedział się między innymi Lex Moskovski (CIO Moskovsky Capital). Jego zdaniem jest to świetna okazja do zakupów, o ile ktoś wierzy w model S2F:

„This is a great buying opportunity, if you’re a believer in this model.”

Nie brakuje jednak głosów za tym, że tak duże odchylenie unieważnia model Stock-to-Flow.

Co sądzicie na temat obecnej sytuacji? Czy w najbliższej przyszłości kurs BTC ma szansę zrównać się z założeniami modelu S2F?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze