Chiński FUD wciąż wpływa na rynek

Trudno uwierzyć, że inteligentne osoby korzystające na co dzień technologii blockchain wciąż dają się nabrać na te same sztuczki. Fakty są jednak takie, że prawdopodobną przyczyną dzisiejszych spadków są… informacje sprzed kilkunastu dni.

Jest to również kolejny dowód na to, że chiński FUD ma ogromny wpływ na cały rynek, a wiele osób w żaden sposób nie weryfikuje informacji.

Dlaczego Bitcoin znowu spadł?

Pomimo dobrej wiadomości, jaką są napiwki w BTC dla wszystkich użytkowników Twittera, w ciągu jednej godziny kurs najważniejszej kryptowaluty spadł dzisiaj o 2 000 dolarów. O ile byłoby to zrozumiałe w przypadku pojawienia się nowych negatywnych wiadomości, to zdaniem niektórych obserwatorów strach został wywołany informacjami sprzed kilkunastu dni. Dotyczą one chińskich zakazów, przez które jedyną legalną aktywnością związaną z kryptowalutami w Chinach byłoby ich posiadanie (zobacz również: wszystkie chińskie bany bitcoina).

Na efekty tej wiadomości nie trzeba było długo czekać. Jest to już drugi w tym miesiącu przykład tego (pierwszym były niedawno nagłośnione problemy chińskiego giganta z branży nieruchomości, o których pisaliśmy w artykule: Evergrande | Nowe Lehman Brothers i prawdziwy powód wojny Chin z Bitcoinem?), że Chiny wciąż mają ogromny wpływ na cały rynek kryptowalut.

Na szczęście zazwyczaj jest to wpływ krótkoterminowy i już za kilka dni sytuacja powinna się unormować. W obecnej sytuacji wystarczyłoby, żeby większość inwestorów zaczęła weryfikować informacje, a dzisiejsze spadki najprawdopodobniej nie miałyby w ogóle miejsca.

Co to jest FUD?

FUD to skrót oznaczający Fear (strach), Uncertainty (niepewność) i Doubt (wątpliwość). Zazwyczaj odnosi się do nieprawdziwych informacji, które dotyczą jakiejś firmy lub produktów. Co ciekawe bardzo często osoby podatne na FUD zdają sobie sprawę z tego, że są to nieprawdziwe informacje, ale jednocześnie wpływa to na ich działania. W przypadku kryptowalut zazwyczaj FUD związany jest z Chinami (przykładem mogą być artykuły: Chiny wymagają od górników bitcoin zakończenia działalności jeszcze dzisiaj oraz Ludowy Bank Chin nakazał chińskim bankom zamykanie kont kryptowalutowych traderów OTC).

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze