Chiny wymagają od górników bitcoin zakończenia działalności jeszcze dzisiaj!

18 096

Chiński region Xinjiang kładzie nacisk na lokalnych górników, wymagając od firm wydobywczych zaprzestania działalności jeszcze dzisiaj (9 czerwca) do godziny 14:00 czasu lokalnego.

Chiny zamykają wydobycie kryptowalut w „strategicznym regionie energetycznym”

Xinjiang jest często nazywany „strategicznym regionem energetycznym” Chin ze względu na ogromne zasoby gazu ziemnego, węgla i innych paliw kopalnych. Teraz można się spodziewać spadku hash rate sieci Bitcoin po tym, jak górnicy w tym regionie zostali zmuszeni do wyłączenia swoich urządzeń.

Wiadomość została udostępniona przez Blockbeats, platformę, która śledzi wiadomości o blockchain i kryptowalutach w Chinach.

Rozporządzenie dla bitcoinowych górników wydała Komisja Rozwoju i Reformy Prefektury Changji. Po zawieszeniu pracy platform górnicy powinni zgłosić ten fakt komisji.

Chińska influencerka kryptowalut i założycielka Primitive Ventures, Dovey Wan, napisała na Twitterze, że Xinjiang podąża teraz za przykładem Mongolii Wewnętrznej, zamykając wydobycie bitcoinów.

Wan nazwała prowincję Syczuan „ostatnią nadzieją” dla górników w Chinach. Spodziewa się, że chińskie władze rozpoczną teraz działania przeciwko tradingowi kryptowalutami, w tym OTC, i uważa, że aktualny zakaz wydobycia powinien znaleźć odzwierciedlenie w cenie króla kryptowalut.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze