Chiny wymagają od górników bitcoin zakończenia działalności jeszcze dzisiaj!

Chiński region Xinjiang kładzie nacisk na lokalnych górników, wymagając od firm wydobywczych zaprzestania działalności jeszcze dzisiaj (9 czerwca) do godziny 14:00 czasu lokalnego.

Chiny zamykają wydobycie kryptowalut w „strategicznym regionie energetycznym”

Xinjiang jest często nazywany „strategicznym regionem energetycznym” Chin ze względu na ogromne zasoby gazu ziemnego, węgla i innych paliw kopalnych. Teraz można się spodziewać spadku hash rate sieci Bitcoin po tym, jak górnicy w tym regionie zostali zmuszeni do wyłączenia swoich urządzeń.

Wiadomość została udostępniona przez Blockbeats, platformę, która śledzi wiadomości o blockchain i kryptowalutach w Chinach.

Rozporządzenie dla bitcoinowych górników wydała Komisja Rozwoju i Reformy Prefektury Changji. Po zawieszeniu pracy platform górnicy powinni zgłosić ten fakt komisji.

Chińska influencerka kryptowalut i założycielka Primitive Ventures, Dovey Wan, napisała na Twitterze, że Xinjiang podąża teraz za przykładem Mongolii Wewnętrznej, zamykając wydobycie bitcoinów.

Wan nazwała prowincję Syczuan „ostatnią nadzieją” dla górników w Chinach. Spodziewa się, że chińskie władze rozpoczną teraz działania przeciwko tradingowi kryptowalutami, w tym OTC, i uważa, że aktualny zakaz wydobycia powinien znaleźć odzwierciedlenie w cenie króla kryptowalut.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze