Carrefour wykorzysta blockchain do śledzenia dostaw mleka

727

Carrefour ponownie planuje wykorzystać technologię blockchain, tym razem w związku z monitorowaniem dostaw i produkcji mleka. Od tego miesiąca, sieć marketów Carrefour rozpocznie dystrybucję mleka z linii Carrefour Quality Line (CQL), zawierającymi kody QR na opakowaniach produktu. Dzięki kodom QR, klienci będą mogli prześledzić całą historię produktu, od miejsca hodowli do daty pojawienia sie produktu w sklepie. Jest to kolejny krok przedsiębiorstwa w celu zoptymalizowania łańcucha dostaw produktów, a wszystko z użyciem innowacyjnych atrybutów technologii blockchain.

Wprowadzenie nowych produktów do systemu monitorowania za pośrednictwem platformy blockchainowej ma podnieść zaufanie konsumentów do produktów sieci marketów Carrefour. Konsumenci będą również posiadać możliwość zeskanowania kodu QR za pomocą swoich smartfonów. Dzięki temu, uzyskają dostęp do interfejsu, który zapewni im informacje o transporcie produktu, miejscu hodowli, ale także o dokładnej dacie, kiedy produkt trafił na półki sklepowe. Taki zabieg znacząco podnosi transparentność informacji między klientem, a producentem danego produktu. Jak podaje Carrefour, linia CQL zapewnia, iż krowy żywione są paszami bez GMO. Ponadto krowy hodowane są w niewielkich gospodarstwach, zgodnie z praktykami zapewniającymi dobro zwierząt.

Blockchainowe platformy operacyjne stanowią idealne narzędzie wykonawcze w branży spożywczej. Systemy te zapewnić mogą uczestnikom sieci bardzo wydajną platformę o wysokiej przejrzystości danych. Informacje te umożliwiają wyższą identyfikację danych, przejrzystość i zwiększoną wydajność całego ekosystemu żywnościowego. Platforma ma ponadto umożliwić identyfikację różnych producentów zaangażowanych w linię produkcyjną dóbr (m.in. nazwiska producentów). Oprócz tego, konsumenci uzyskają dostęp do sprawdzenia czy producenci wykorzystują mikrofiltrację do przechowywania mleka, a także czy przeprowadzają odpowiednie kontrole jakości podczas procesu produkcyjnego.

blockchain carrefour
źródło: pixabay/pexels

Carrefour i blockchain – przyszłość dla supermarketów?

Firma już kilkakrotnie informowała o swoich planach dot. cyfryzacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem technologii blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnych baz danych, atrybuty technologii blockchain pozwalają na uzyskanie nowego poziomu zaufanych informacji. W październiku zeszłego roku IBM wprowadził na rynek innowacyjne narzędzie do śledzenia żywności, oparte na technologii blockchain – IBM Food Trust. Przedsiębiorstwo IBM oczekuje, że rozwiązanie to rozwinie się we wszystkich markach Carrefour do 2022 roku. Dzięki IBM Food Trust, markety Carrefour, jak i ich dostawcy, mogą monitorować dostawę żywności oraz jakość sprzedawanych produktów.

Co sądzicie o wykorzystaniu blockchainu przez Carrefour? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze