Buffet i Dimon poświęcili za mało czasu na zrozumienie Bitcoina

909

Anthony Scaramucci ze SkyBridge Capital uważa, że jeżeli ktoś dobrze zrozumie kryptowaluty, to ostatecznie zainwestuje w nie swoje pieniądze.

Dodał również, że zarówno najpopularniejszy inwestor Warren Buffett, jak i Jamie Dimon z JPMorgan Chase nie odrobili swojej pracy domowej lub uznali, że inwestowanie w aktywa cyfrowe to dla nich za duża zmiana.

Zrozumienie kryptowalut ma kluczowe znaczenie

W swoim przemówieniu wygłoszonym podczas Crypto Summit Anthony Scaramucci porównał zrozumienie kryptowalut do odrobienia pracy domowej. Jeśli odrobisz pracę domową, w końcu zainwestujesz część swoich aktywów w kryptowaluty i to, co nazywamy web3.

„If you do the homework, you end up investing some portion of your assets in cryptocurrency and what we’re calling web3”.

Negatywne nastawienie do kryptowalut widoczne wśród tych inwestorów, którzy odnieśli sukces na tradycyjnych rynkach (w tym Warrena Buffetta i Jamiego Dimona) Scaramucci tłumaczy następująco: tego rodzaju ludzie ze świata tradycyjnych finansów zadecydowali, że nie odrobią pracy domowej lub odrobili ją i uznali, że na obecnym etapie kariery będzie to dla nich zbyt duża zmiana.

„These sorts of traditional finance people have made a decision not to do the homework, or maybe they’ve done the homework, and they have decided that it’s just too big of a change for them at this stage in their career”.

Scaramucci podtrzymuje swoje stanowisko

Co ciekawe Scaramucci już wcześniej podzielił się podobnymi spostrzeżeniami. Wynikało z nich, że inwestorzy, którzy dobrze poznają Bitcoina, podejmują decyzję o zainwestowaniu swoich pieniędzy w najważniejszą kryptowalutę. Dobrym przykładem jest popularny sceptyk Ray Dalio, który po zrozumieniu Bitcoina zmienił się w zwolennika i inwestora (szczegóły znajdziesz w artykule: Czy zrozumienie Bitcoina zawsze przekłada się na inwestycje?).

Edukacja w zakresie krypto

Co sądzisz o takim podejściu do najstarszej kryptowaluty? Czy Bitcoin jest rzeczywiście tak dopracowany i wyjątkowy, że odpowiedni poziom zrozumienia wystarczy, aby inwestorzy nie mieli obaw przed ulokowaniem swoich pieniędzy w krypto?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze