Czy zrozumienie Bitcoina zawsze przekłada się na inwestycje?

1 639

Według CEO SkyBridge Capital Anthony’ego Scaramucciego zrozumienie Bitcoina zawsze przekłada się na zainwestowanie pieniędzy w kryptowalutę.

Zdaniem Scaramucciego każdy, kto naprawdę dobrze pozna Bitcoina prędzej czy później zdecyduje się na inwestycję.

Warto wiedzieć, w co inwestuje się pieniądze

Anthony Scaramucci jest założycielem i CEO firmy SkyBridge, która specjalizuje się w inwestycjach alternatywnych. W ostatnim wywiadzie dla Capital Connection (CNBC) wypowiedział się na temat konieczności lepszego zrozumienia Bitcoina. W związku z tym wezwał inwestorów do tego, aby zapoznali się w końcu ze słynną białą księgą Bitcoina.

Jeżeli do tej pory nie miałeś okazji przeczytania tego dokumentu, koniecznie zapoznaj się z publikacją Whitepaper Bitcoina po polsku, czyli tłumaczymy Satoshiego.

Według Scaramucciego każdy, kto odrobi pracę domową, w końcu zainwestuje w BTC. Jako przykład podaje Ray’a Dalio, który z popularnego sceptyka zmienił się w inwestora i zwolennika Bitcoin.

„Anybody that does the homework ends up investing into it. Look at Ray Dalio, a Bitcoin skeptic, now a bitcoin investor”.

Nie był to oczywiście jedyny przykład kogoś, kto dzięki lepszemu zrozumieniu tematu zmienił swoje podejście do kryptowalut. Scaramucci nawiązał również do inwestycji Paula Tudora Jonesa (więcej informacji na temat strategii stosowanej przez tego miliardera znajdziesz w artykule: Paul Tudor Jones postrzega BTC jako sposób na dywersyfikację portfela).

Popularnych inwestorów, którzy zaczęli kupować BTC, Anthony Scaramucci określa mianem genialnych osób, które odrobiły pracę domową i wyciągnęły z tego wnioski: trzeba mieć kawałek Bitcoina.

„These are brilliant guys who did the homework and drew a conclusion that they needed to own a piece of bitcoin”.

Jako jeden z argumentów przemawiających za inwestowaniem w najpopularniejszą kryptowalutę CEO SkyBridge podaje spektakularny wzrost, jaki BTC odnotował od 2009 roku. Od tego czasu wartość Bitcoina wzrosła o ponad 100 000%.

Co sądzisz o teorii Scaramucciego? Czy rzeczywiście każdy, kto zrozumie, jak działa Bitcoin i na czym polega jego wyjątkowość, zaczyna inwestować na rynku kryptowalut?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze