Bloomberg Intelligence: wzrost inflacji zmniejszy ryzyko inwestowania w BTC

Najnowszy raport Bloomberg Intelligence zawiera informację, która może poprawić nastroje osób martwiących się wysoką inflacją (w USA wynosi już 8,4%, a w Polsce przekroczyła 12%).

Analitycy Bloomberga uważają, że wraz ze wzrostem inflacji Bitcoin stanie się aktywem pozbawionym ryzyka.

Bitcoin oddziela się od ryzykownych aktywów

Przyjmuje się, że do aktyw obciążonych ryzykiem (risk on) zalicza się między innymi akcje oraz surowce. Przykładem aktywa pozbawionego ryzyka (risk off) są natomiast obligacje. Odejście od postrzegania najstarszej kryptowaluty jako aktywa risk off jest w obecnej sytuacji o tyle istotne, że podnoszenie stóp procentowych może prowadzić do zmniejszonego zainteresowania ryzykownymi inwestycjami. Dzisiaj natomiast System Rezerwy Federalnej podjął decyzję o najwyższej w tym stuleciu podwyżce stóp procentowych (50 punktów bazowych).

Autorzy raportu zwracają uwagę na coraz większe zaangażowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych i malejącą zmienność BTC, szczególnie w porównaniu z tradycyjnymi aktywami typu risk on. Jako przykład podano indeks Nasdaq 100, który od początku roku spadł o 20%. W tym samym czasie Bitcoin (BTC) stracił 15%.

W tym miejscu warto również przypomnieć o deklaracji największego ze wszystkich notowanych na giełdzie właścicieli BTC: MicroStrategy obiecuje chronić Bitcoina przed spadkiem do 21 000 USD.

Niepowstrzymany rozwój finansów

W raporcie Bloomberg Intelligence zwrócono również uwagę na to, co można uznać za najważniejszy wniosek płynący z niedawnej konferencji Bitcoin 2022.

To, co się dzieje, aby przenieść pieniądze i finanse w XXI wiek jest nie do zatrzymania.

„What’s happening to advance money and finance into the 21st century is unstoppable”.

Coraz więcej hodlerów BTC

Już w marcu informowaliśmy, że przybywa hodlerów BTC, a prawie 57% inwestorów trzyma swoje kryptowaluty od ponad roku. Wskazuje na to również raport Bloomberg Intelligence. Podejście inwestorów nastawionych na hodl może sprawić, że nawet jeżeli dojdzie do spadków w związku z decyzjami Fed, to będą one łagodne.

Czy zgadzasz się z wnioskami płynącymi z nowego raportu Bloomberg Intelligence?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx