Blockchain: Lenovo tworzy własny patent

664

Patent na podpisy cyfrowe

Lenovo złożyło wniosek o patent w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych na urządzenie elektroniczne zapewniające integralność podpisanego fizycznego dokumentu z wykorzystaniem technologii blockchain, zgodnie z ostatnim zgłoszeniem. Urządzenie tworzy mapę dokumentu, które następnie podlega weryfikacji. Zawiera kamerę cyfrową, która tworzy cyfrowy obraz dokumentu,  procesor, pamięć, moduł integralności dokumentu, urządzenie wejściowe z kamerą i urządzenie wyjściowe z drukarką. Problem podpisów cyfrowych polega na tym, że fizycznie zeskanowane podpisane dokumenty nie są pewne czy podpis jest autentyczny. Maszyna przetwarzająca dekoduje podpis i tłumaczy go na cyfrową „mapę” dokumentu, którą można następnie porównać z fizyczną kopią zeskanowanego dokumentu. Zgłoszenie patentowe mówi, że podpis cyfrowy reprezentuje „łańcuch bloków bezpieczeństwa” z szeregiem podpisów cyfrowych reprezentujących bloki. Chiński gigant technologiczny wyjaśnia, że ​​jego „blockchain bezpieczeństwa” odnosi się do rozproszonej bazy danych, która utrzymuje stale rosnącą listę rekordów danych zabezpieczonych przed manipulacją i zmianą. Zaletą całego systemu jest odpowiednia liczba potwierdzeń różnych użytkowników lub instytucji, którzy na różnych etapach sporządzania lub przekazywania dokumenty widzieli podpisy i są w stanie potwierdzić autentyczność. Lenovo również w ten sposób opisuje swoje rozwiązanie:

„Korzystając z łańcucha blokowego bezpieczeństwa, każdy może potwierdzić, że posiada aktualny autentyczny dokument fizyczny, nawet jeśli istnieje wiele kopii papierowych, a wiele osób wprowadziło wpisy w łańcuchu modyfikacji.Jeśli jakieś fałszerstwa istnieją, pojawią się jako porzucone bloki w łańcuchu. Aby potwierdzić papierową kopię, użytkownik urządzenia elektronicznego robi zdjęcie wydrukowanego kodu na fizycznym dokumencie. „

Dalszy rozwój Blockchain

Coraz więcej podmiotów liczy się z technologią blockchain. Ostatnie przypadki to chociażby IBM, T-MobilePGNiGMicrosoft. Niektórzy wysuwają nawet wniosek, że na obecną chwilę większego wynalazku jak Blockchain nie ma. Kryptowaluty mają swoich zwolenników i przeciwników, co w konfrontacji do technologii Blockchain wygląda słabo, gdyż istnieje zdecydowana przewaga zwolenników. Jakie zatem rozwiązania może Blockchain wprowadzić? W Polsce tym tematem zajmuje się chociażby prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego. Kolejne przypadki wdrożeń i patentów będziemy na bieżąco publikować.

Komentarze