28 milionów użytkowników Bitcoin | Monety wracają na swoje miejsce

Thorn, długoletni analityk i inwestor jednego z największych funduszy inwestycyjnych świata rozpracowuje sumaryczną ilość poszczególnych użytkowników Bitcoina. To ile nas tak w końcu jest?

Bańka kryptowalut powraca

Bitcoin z uwagi na swą wirtualną naturę, blockchain, czyli dostępne dla wszystkich, publiczne informacje na temat sieci, pozostawia analitykom szerokie pole do działania. Jawność informacji w tym przypadku nie powie nam wszystkiego, ale z wystarczającą precyzją jesteśmy w stanie określić różne prawidłowości i tendencje. 

Alex Thorn, analityk z ponad 10-letnim stażem, menadżer, dyrektor Blockchain Research, obecnie inwestor Avon Ventures w funduszu Fidelity, zarządzającego aktywami w wysokości 2,5 biliona dolarów (dane: 03.18), podjął się ustalenia ilości wszystkich użytkowników bitcoina na świecie.

Thorn swe rozważania oparł na danych pochodzących z serwisu CoinMetrics i doszedł do wniosku, że:

Ten wskaźnik nie jest idealny, ale jest jedną z najlepszych wartości, jakie posiadamy, by przybliżyć całkowitą liczbę poszczególnych użytkowników bitcoina […]. I rosnący w czasie, może być postrzegany jako wskaźnik wzrostu adopcji bitcoina.

Wskaźnik, o którym mowa, sumuje wszystkie adresy bitcoin, których saldo jest na plusie, czyli jest tam cokolwiek, choćby 1 satoshi. Od powstania bitcoina w styczniu 2009 roku włącznie.

bitcoin liczba całkowita ilość poszczególnych indywidualnych użytkowników bitcoin

Jak widzimy na powyższym wykresie, odnotowujemy ATH w zakresie adresów bitcoin, na których znajdują się jakiekolwiek środki. Nigdy jeszcze nie było tak wielu portfeli z saldem dodatnim. 

W styczniu 2018 roku, zaraz po grudniowej bańce kryptowalutowej odnotowaliśmy pik, 28,38 miliona adresów. Potem nastąpił gwałtowny spadek, wraz z cenami kryptowalut, adresów z dodatnim saldem jeszcze przed wakacjami 18’ było w okolicach 21-22 milionów.

I tak, po blisko dwóch latach rzetelnej pracy wróciliśmy na szczyt, obecnie portfeli bitcoin z dodatnim saldem jest ponad 28,39 miliona. 

Ile jest wszystkich użytkowników Bitcoina?

Należy podkreślić, że wyżej przedstawiona liczba nie może być uważana za precyzyjną wartość indywidualnych użytkowników cyfrowego złota. Jest to jednak jakiś punkt zaczepienia. Powodem tego jest, jak twierdzi Thorn:

Jeden adres może mieć wiele UTXO, jeden portfel może posiadać wiele adresów, a jeden użytkownik może działać na wielu portfelach.

Oznacza to, że wskaźnik CoinMetrics może być znacząco niedoszacowany i zawyżać sumaryczną liczbę użytkowników, ponieważ wiele adresów może być powiązanych z indywiduum. 

Z drugiej jednak strony Thorn zauważa, że wiele osób trzyma swoje środki na giełdach kryptowalut, czy u innych powierników. Te instytucje mogą wykorzystywać pojedyncze adresy zbiorcze dla swoich użytkowników. W związku z tym wskaźnik, który opracował CoinMetrics jest również niedoszacowany, ale w drugą stronę – zaniża całkowitą wartość. 

Pamiętajmy, że powyższy wskaźnik to tylko liczba adresów BTC z jakimkolwiek dodatnim saldem, wnioski musimy wyciągnąć sami. 

Jak sądzicie, 28 milionów użytkowników Bitcoina to wartość zawyżona, czy wręcz odwrotnie? Ile nas tak w końcu jest?

Komentarze