Bitcoin za 10 000 $ | Historycznie, od tej chwili BTC rósł dalej od 14% do nawet 100%

8 988

Bitcoin za 10 000 $. Po niedawnym zatrzymaniu się pod kluczowym, psychologicznym oporem, byki Bitcoin były w stanie popchnąć kurs BTC powyżej tego poziomu. Ten fakt może stać się katalizatorem dla dalszych wzrostów. Analitycy zauważają, że historycznie, po ruchach powyżej 10 000 $ zwykle następowały kolejne wzrosty w wysokości od 14% do 100%.

Ostatni rajd ceny bitcoina przyczynił się niewątpliwie do znacznego zwiększenia rozpędu, jaki kryptowaluta prezentuje od początku roku. Warto zauważyć, że ostatnie wzrosty pomogły stworzyć na rynku strukturę o niesamowicie zwyżkowym charakterze.

btc usd 09-02-2020 tradingview
wykres BTC/USD od TradingView

Przebicie 10 000 $ sugeruje, że ciąg dalszy wzrostów najprawdopodobniej nastąpi

W chwili pisania tego tekstu bitcoin wyceniany jest na nieco poniżej 10100 $. To, rzecz jasna, oznacza znaczny wzrost od dziennych minimów w wysokości 9 700 $, które zostały ustalone ostatniej nocy.

Historycznie rajdy kursu BTC nie kończyły się bynajmniej na 10 000$. Wszystkie dotychczasowe naruszenia tego poziomu prowadziły dotychczas do zwiększania pułapu ceny nawet o kolejne 100%.

Hsaka, ceniony analityk kryptowalut na Twitterze, mówił o tym w ostatnim tweecie. Wskazał na wykres pokazujący, że przebicia powyżej 10 000 $ w ciągu ostatnich kilku lat doprowadzały do ​​kolejnych wzrostów odpowiednio o 99%, 14% i 26%.

Czy końcówka tygodnia może nas jeszcze zaskoczyć?

Wydaje się, że bitcoin ma wielki apetyt na to, aby zamknąć tydzień z długo niewidzianym wynikiem. Analitycy zwracają uwagę, że aby tak się stało konieczne jest, aby byki trzymały kurs BTC powyżej 9556 $.

Josh Rager mówił o znaczeniu tego poziomu w ostatnim tweecie. Wyjaśnił, że Bitcoin nadal będzie byczy, nawet jeśli zauważy niewielki spadek w porównaniu z obecnymi poziomami.

Pewne w najbliższej perspektywie jest to, że rajd bitcoina powyżej 10 000 $ potwierdza ekstremalną zmienność, która poparta jest dodatkowo danymi historycznymi. Te czynniki, w połączeniu z obecną strukturą rynku kryptowaluty sugeruje, że ta zmienność w przeważającej mierze faworyzuje kupujących BTC.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze