Bakkt | Wolumen obrotu miesięcznymi opcjami na BTC równy zeru

2 612

Wolumen obrotu opcjami Bitcoin na platformie transakcyjnej Bakkt, której właścicielem jest Intercontinental Exchange (ICE), spadł w przeciągu ostatniego tygodnia do zera i to dosłownie miesiąc po wprowadzeniu produktu na rynek.

Według danych ze strony internetowej ICE ostatnim dniem, w którym handlowano opcjami Bitcoin, był 17 stycznia. Handlowano wówczas zaledwie 20 kontraktami. Od tego czasu nie miały miejsca żadne transakcje. Przypomnijmy, że kontrakty bitcoinowych opcji Bakkt zostały wprowadzone w zeszłym miesiącu i są regulowane przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

bakkt wolumen opcji miesięcznych BTC
źródło: ICE

W tym czasie Bakkt uruchomił również kontrakty futures rozliczane w gotówce, które jako punkt odniesienia wykorzystują fizycznie rozliczone kontrakty bitcoinowe. Dyrektor operacyjny Adam White zestawił kontrakty futures na ropę naftową BCE ICE ze swoimi ambicjami odnośnie BTC. White twierdzi, że są one „jednymi z najważniejszych kontraktów, jakie ICE kiedykolwiek zaoferowała”.

W mediach społecznościowych pojawiają się głosy, że niski wolumen obrotu na rynku bitcoinowych opcji Bakkt jest uzasadniony popytem ze strony instytucji. CME odnotowuje bowiem dość wysoki wolumen obrotu na swoich kontraktach futures na Bitcoin.

Opcje CME dotyczące kontraktów futures na bitcoiny wycenia się w dolarach amerykańskich. Każdy z nich reprezentuje pięć BTC o wartości około 46 900 $. Te instrumenty pochodne dają inwestorom możliwość kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego, przy czym każdy kontrakt rozlicza się poprzez jeden kontrakt futures Bitcoin.

W czasie, gdy CME wprowadzało swoje opcje na kontrakty futures na bitcoiny, Tim McCourt powiedział, że jest zadowolony z odzewu uczestników rynku. Zauważył jednak, że „na rozwój każdego nowego rynku potrzebny jest czas”.

W przeciwieństwie do zerowego wolumenu na kontrakty opcyjne BTC od Bakkt, ich kontrakty futures na Bitcoiny odnotowują znaczny wolumen obrotu.

Od Redakcji

Czy zapisaliście się już do newslettera Bithub i odebraliście swój Kurs Analizy Technicznej Bitcoina i Kryptowalut Alternatywnych? Możecie to zrobić z poziomu strony głównej naszego serwisu lub poniższego artykułu:

Komentarze