ATH BTC we mgle | Dlaczego bitcoin miałby „dotoczyć się” do 400k $ po halvingu?

Halving odgrywa coraz większa rolę w dyskusjach na temat przyszłej wyceny Bitcoina. Już w maju, w sieci najpopularniejszej kryptowaluty dojdzie do podziału nagrody za wydobycie nowych monet. Retoryka okołohalvingowa pozostaje w dychotomii. Z jednej strony są Ci, którzy uważają, że majowy halving nie będzie miał żadnego wpływu na cenę BTC. Z drugiej strony barykady są Ci, według których po tegorocznym halvingu zobaczymy ATH BTC na poziomie nawet 400 000 $.

Od czasu pierwszego halvingu z listopada 2012 r., kurs bitcoina wzrósł z zaledwie 2,01 $ do 270,94 $. Był to rajd w górę o 13 000%. W towarzystwie drugiego podziału nagrody z lipca 2016 r., bitcoin rósł ponownie od 164,01 $ do swojego dotychczasowego ATH – 20 074 $. Był to wzrost o równie potężnym wymiarze – ponad 12 000%.

Obserwatorzy rynku wydają się nie bagatelizować powyższych danych. Są tacy, którzy uważają, że jeżeli bitcoin ponownie przybierze kurs na wzrosty, po trzecim halvingu możemy spodziewać się wyceny sięgającej nawet 400 000 $. Rzecz jasna oczekiwania swoją drogą – realia swoją. Tak czy inaczej wszystko dopiero przed nami.

Halving Bitcoina, cena i ATH BTC| Jak ongiś bywało

W oczekiwaniu na pohalvingowe wzrosty na BTC nie ma nic bezpodstawnego. Procentowy wymiar wzrostów kursu bitcoina po pierwszym i drugim podziale nagrody jest zaiste tak podobny, że trudno nie snuć przypuszczeń o powtórce z historii. Jeszcze większej wagi tym przypuszczeniom dodaje bardziej wnikliwe spojrzenie na pewne historyczne wskaźniki natury technicznej.

Jak zauważył Rekt Capital, po szczycie, który nastąpił po pierwszym halvingu, Bitcoin wszedł w 2013 roku na niedźwiedzią ścieżkę. Wycena najpopularniejszej kryptowaluty spadła w tym czasie o ponad 80% dotychczasowej wartości. Nie da się zaprzeczyć, że spadek był dość gwałtowny. Niedźwiedzia korekta trwała wówczas przez 87 dni. Po cenowej zwyżce, która poprzedziła drugi halving w 2016 roku, bitcoin również stracił ponad 80 %.

Nie ulega wątpliwości, że pomiędzy dwoma poprzednimi halvingami może istnieć uderzająca zbieżność. To z kolei może dodawać powagi twierdzeniu, że w przypadku trzeciego podziału nagrody w sieci Bitcoin zobaczymy podobny scenariusz.

Jesteśmy świadkami narracji, że trzeci halving Bitcoina będzie mieć podobny wpływ na cenę. Istnieją pewne dość znaczące różnice, szczególnie w zakresie czasu. Długość poprzednich rynków niedźwiedzia to jedno. Pamiętajmy, że bitcoinowi zajęło 513 dni, aby osiągnąć szczyt po pierwszym halvingu i 1068 dni – ponad dwukrotnie więcej – po drugim.

Bitcoin | W pogoni za halvingowym trendem

Do trzeciego, historycznego halvingu Bitcoina po ATH jeszcze niecałe pięć miesięcy. Już teraz jednak możemy narysować pewne podobieństwa do przeszłych zachowań ceny BTC i dokonać pewnych projekcji na przyszłość.

Ostatnie bitcoinowe dno na poziomie 3 152$ zostało „osiągnięte” po wzroście, który wyniósł wartość bitcoina na 20 000 $. To dno zostało osiągnięte 519 dni przed kolejnym halvingiem. Niezwykle podobna sytuacja miała miejsce w drugim przypadku, gdy dno zostało osiągnięte w przeciągu 544 dni.

Ciągnąc taką narrację dalej możemy dojść do wniosku, że w naszym przypadku wzrost ceny od dna jest już na poziomie 340%. Jeżeli chodzi o halving z 2016 roku, bitcoin zyskiwał w tym czasie 383%.

Myślenie życzeniowe, czy coś więcej? Powyższe trendy dają zachętę do myślenia, że w towarzystwie majowego halvingu bitcoin rzeczywiście powinien wzrosnąć do określonego poziomu. Patrząc na sprawę z drugiej strony, bitcoin jest na tyle nowym i nie do końca poznanym aktywem, że równie dobrze może zachować się zupełnie inaczej.

Od Redakcji

Czy zapisaliście się już do newslettera Bithub i odebraliście swój Kurs Analizy Technicznej Bitcoina i Kryptowalut Alternatywnych? Możecie to zrobić z poziomu strony głównej naszego serwisu lub poniższego artykułu:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze