Aktualizacja Ethereum do Shanghai hard fork – czy nasze etery są zagrożone?

3 365

Aktualizacja Ethereum wyczekiwana przez walidatorów

Twórcy Ethereum zamierzają wprowadzić kolejną aktualizację „Shanghai”, w której umożliwią wypłaty eterów zgromadzonych przez walidatorów sieci w marcu 2023 roku. Aktualizacja, znana również jako Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4895, ma na celu zapewnienie większej elastyczności i wygody dla tych, którzy zgromadzili etery w sieci przed ostatnią aktualizacją zwaną „The Merge”, kiedy to Ethereum przeszło na konsensus typu proof-of-stake. Publiczny testnet dla Shanghai zaplanowany jest na luty br., jeśli wierzyć słowom Christine Kim, badaczki z firmy Galaxy Digital zajmującej się usługami finansowymi i zarządzaniem inwestycjami.

Aktualizacja Ethereum spowoduje spadek ceny ETH?

Aktualizacja Shanghai wywołała pewne obawy wśród analityków i uczestników rynku, którzy wskazują na możliwość wystąpienia pewnej zmienności cenowej w parach ETH. Aktualizacja umożliwi bowiem posiadaczom eterów wypłatę zgromadzonych przez nich tokenów i nagród, co potencjalnie może prowadzić do presji podażowej na tokeny ETH i obniżenia ich ceny. Inni z kolei wskazują, że Shanghai może również potencjalnie podnieść wartość monet, ponieważ jest to pierwsza ważna aktualizacja od czasu The Merge. Ponadto umożliwienie wypłat zgromadzonych ETH może przyciągnąć więcej uczestników rynku, w tym instytucje, i zachęcić do gromadzenia ETH i korzystania z długoterminowego oprocentowania.

Priorytetowe zmiany opóźnią pozostałe poprawki

Poza umożliwieniem wypłat zastakowanych ETH, aktualizacja łańcucha wykluczy również pewne proponowane zmiany w kodzie, które mogą potencjalnie opóźnić jej harmonogram. Zmiany te obejmują m.in. propozycje ulepszeń Ethereum (EIP) dotyczące formatu obiektu maszyny wirtualnej Ethereum (EVM), znanego jako EOF, oraz propozycje bardziej nowoczesnego formatu serializacji do kodowania strukturalnych danych, znanego jako SSZ. Pomimo wykluczenia tych zmian z aktualizacji Shanghai, testowanie ich kodu będzie kontynuowane.

Rzadko kiedy wszystko idzie zgodnie z planem

Warto zwrócić uwagę, że proponowany harmonogram aktualizacji Shanghai jest podatny na potencjalne trudności techniczne i inne nieprzewidziane problemy i nie ma gwarancji, że zostanie ukończony zgodnie z planem. Na moment powstawania tego tekstu 1 eter jest wyceniany na około 1330 dolarów, zyskując 5% w przeciągu ostatnich 24 godzin.

Może też Cię zainteresować:

Komentarze