92% inwestorów instytucjonalnych trzyma kryptowaluty na giełdach | Wy tego nie róbcie…

Przeważająca część kryptowalutowych inwestorów instytucjonalnych przechowuje swoje bogactwo na giełdach pomimo nieodłącznych zagrożeń bezpieczeństwa.

W ankiecie przeprowadzonej 22 listopada przez giełdę kryptowalut Binance zapytano 76 inwestorów instytucjonalnych o ich nawyki w zakresie przechowywania aktywów cyfrowych.

Instytucje trzymają swoje kryptowaluty na giełdach

Wspomniana ankieta jest częścią badania Binance Institutional Market Insights. To już jego druga edycja.

Wśród najbardziej zaskakujących rezultatów badania było to, że 92% respondentów zadeklarowało, że powierza przechowywanie kryptowalut „zaufanym stronom trzecim”, to znaczy giełdom. Zastanawiające jest, rzecz jasna, dlaczego instytucje nie trzymają swoich zasobów „u siebie”, wykorzystując chociażby rozwiązania cold storage.

inwestorów instytucjonalnych
Przechowywanie aktywów według respondentów (w % wszystkich odpowiedzi – 76 respondentów)

Binance Research przedstawiło w tej materii następujące podsumowanie:

Giełda pozostaje najpopularniejszym wyborem do przechowywania danych kryptograficznych wśród naszych klientów instytucjonalnych i VIP na poziomie 92,1% […]

Odnosząc się do samodzielnego przechowywania, zimne portfele są drugą, najczęściej wybieraną opcją biorąc pod uwagę ich zwiększone bezpieczeństwo i kontrolę. Korzystanie przez instytucje z usług powierniczych oferowanych przez strony trzecie inne, niż giełdy, było najmniej popularną opcją na poziomie 2,6%.

źródło: Binance Research

Kontrola nad zasobami

Czy stosowanie takich rozwiązań naraża inwestorów instytucjonalnych na ryzyko utraty, kradzieży cyfrowych monet? Oczywiście. Nie dotyczy to wyłącznie instytucji. Wielokrotnie ostrzegaliśmy przed tym, by nie przechowywać środków na giełdach. Przykładami tego, jak bardzo źle może się to skończyć, są chociażby Mt Gox, czy Bitmarket.

Tym samym warto przypomnieć, że jednym z najbardziej bezpiecznych sposobów przechowywania swoich kluczy prywatnych jest skorzystanie z portfeli sprzętowych.

W tym roku wiele giełd, w tym Binance, nadal doświadczało ataków hakerskich. Dodatkowym kłopotem dla inwestorów mogą być kontrole organów nadzoru, w wyniku których środki klientów giełd mogą zostać zamrożone bez uprzedzenia, dopóki właściciel konta nie poda danych osobowych.

Wiele instytucji prowadzi działania zmierzające w kierunku uświadomienia inwestorów o konieczności zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli nad własnymi kryptowalutami.

Już niebawem, 3 stycznia, odbędzie się wydarzenie Proof of Keys. Event rzuci wyzwanie wszystkim posiadaczom bitcoinów, aby usunęli swoje fundusze z portfeli podmiotów trzecich. Pomysłodawcą akcji jest Trace Mayer, a przygotowania do wydarzenia zbiegają się z rocznicą bloku genesis Bitcoina.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze