60000 USD za BTC jest bardziej prawdopodobne niż 20000 USD

Według starszego stratega Bloomberga, prawdopodobieństwo wzrostu do 60 000 USD jest większe niż spadek do 20 000 USD. Dodatkowo analityk uważa, że chińskie zakazy związane z bitcoinem mogą korzystnie wpłynąć na jego cenę.

Prognozy stratega Mike’a McGlone związane z kursem BTC

Pracujący dla Bloomberga strateg uważa, że przełamanie wsparcia na poziomie 30 000 dolarów i dalszy spadek w kierunku 20 000 dolarów jest mniej prawdopodobny niż wzrosty. W takiej sytuacji z obecnego poziomu ceny, który wynosi 33 931 USD, kryptowaluta musiałaby wzrosnąć o prawie 77%, aby osiągnąć 60 000 USD.

Mike McGlone porównuje bieżącą sytuację na rynku z tym, co miało miejsce na przełomie 2018/2019 r. Wówczas kurs najstarszej kryptowaluty przez długi czas utrzymywał się na poziomie 4 000 dolarów, aż niespodziewanie wzrósł do 14 000 USD.

Byczy sygnał na rynku kryptowalut

Za byczy sygnał, który może przyśpieszyć odbicie kursu Mike McGlone, uważa wprowadzenie przez Chiny zakazu związanego z kryptowalutami. Szczegóły tej sprawy znajdziesz w artykule: Chiny wymagają od górników bitcoin zakończenia działalności jeszcze dzisiaj. Przy okazji warto przypomnieć sobie wszystkie chińskie bany bitcoina, które miały miejsce między innymi w 2013, 2017, 2018 i 2019 r.

Mocne fundamenty bitcoina

Podobnego zdania jest między innymi Petr Kozyakov (CEO platformy handlowej Mercuryo), który uważa, że chociaż sytuacja w Chinach mocno wpłynęła na cenę bitcoina i przyczyniła się do dużych spadków, to jednocześnie fundamenty kryptuwaluty znacznie się poprawiły od 2018 r. dzięki FOMO (fear of missing out, czyli strach przed tym, co nas omija), jakie widać po wielu instytucjach. Bitcoin powinien więc odzyskać 50 000 USD przed końcem roku:

„While China’s crackdown has had an impact on Bitcoin’s price as it hovers above $30K on 23rd June, fundamentals have improved vastly since 2018 due to institutional FOMO. (…) Bitcoin should recover to $50K by the turn of the year”.

Co twoim zdaniem wydarzy się jako pierwsze? Spadek do 20 000 czy wzrost do 60 000 USD?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze