Wielki test dla kryptowalut. Czy przetrwają nadchodzący kryzys?

4 531

Recesja zbliża się wielkimi krokami. Coraz więcej danych wskazuje na to, że nadchodzący kryzys dotknie nie tylko USA, lecz będzie miał zasięg globalny. To ogromny test dla kryptowalut – po raz pierwszy w historii będą miały styczność z globalnym kryzysem. Czy uda im się go przetrwać? A jeśli tak, to jak wyjdą z tej batalii – z tarczą, czy na tarczy?

Kryzys niemal pewny?

Portal Cointelegraph przytacza w tym artykule dane, które wskazują na to, że kryzys jest bardzo prawdopodobny. Jednak nie da się przewidzieć jego dokładnej daty. Wskazuje on 3 wskaźniki, które zwiastują nadchodzącą recesję:

  • Indeks dolara osiąga rekordowe wartości od 20 lat.
  • Luka między 2-letnimi i 10-letnimi obligacjami poszerzyła się do rekordowo wysokiego poziomu: -0,57%.
  • “Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych odnotowała 22 września najwyższy w historii poziom 2,36 biliona dolarów w ramach jednodniowych umów z odkupem odwrotnym.”

Do tego należy dołożyć rosnącą inflację. Aktualne, roczne odczyty CPI w USA są najwyższe od 1981 roku, czyli od ponad 40 lat. Z kolei stopy procentowe są najwyższe od ponad dekady.

Kryzys oznacza spadki na tradycyjnych rynkach. Są one już widoczne – indeks S&P 500 spadł o ponad 1000 dolarów od szczytów z końca 2021 roku. Natomiast indeks NASDAQ spadł z rekordowych 16 000 USD do niecałych 11 000 USD.

Całość uzupełnia kryzys energetyczny oraz napięta sytuacja Geopolityczna. Nie chodzi tu tylko o wojnę w Ukrainie, ale także napięcie na linii Pekin-Waszyngton.

Jak zareagują kryptowaluty?

Pozostaje pytanie jak na kryzys zareagują kryptowaluty. Tutaj możemy wyodrębnić dwa główne scenariusze. Zwolennicy kryptowalut uważają, że są to instrumenty finansowe chroniące przed inflacją. Uważają, że w długoterminowej perspektywie przyniosą one zyski. Natomiast najwięksi optymiści uważają, że inwestorzy szukający ochrony przed inflacją wybiorą kryptowaluty – to miałoby doprowadzić do hossy pomimo kryzysu.

Jednak jest także druga perspektywa. W niej kryptowaluty są traktowane jako aktywa wysokiego ryzyka. W tym scenariuszu inwestorzy chcą chronić swój kapitał i przede wszystkim stawiają na bezpieczeństwo. A w związku z tym kryptowaluty tracą na wartości.

Który scenariusz się spełni? Niestety na ten moment nie sposób przewidzieć jak zachowają się kryptowaluty w czasie recesji. Bo po raz pierwszy zmierzą się z globalnym kryzysem. Dlatego należy uważnie obserwować rynek i samodzielnie podejmować decyzje – będąc sceptycznym zarówno wobec nadmiernych optymistów, jak i  pesymistów.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze