Stopy procentowe USA rosną o 0,75 pb. Jak reaguje rynek? Czy jest się z czego cieszyć?

3 284

Wczoraj FED podniosło stopy procentowe. Zostały spełnione przewidywania ekonomistów i podwyżka wynosiła 0,75 punktu bazowego. Informacja ta nie zaskoczyła osób śledzących rynek, ponieważ dokładnie o tym poziomie podwyżek mówiło większość prognoz.

Jednak podczas posiedzenia pojawiła się także informacja o tym, że docelowa stopa procentowa w 2022roku ma wynosić 4,4%, a w 2023 roku ma wynieść 4,6%.Dla przypmnienia teraz stopy procentowe USA wynoszą od 3.0 do 3.25 procenta. Oznacza to jeszcze ponad 1 punkt bazowy wzrostu w ciągu najbliższego kwartału.

Jak rynek reaguje na podwyżkę stóp?

Zmiany na wykresie dziennym BTC mogą wydawać się niewielkie. Ponadto dzisiaj obserwujemy wzrosty. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę maksymalną wartość, jaką osiągnął wczoraj król kryptowalut i wskaźnik, na którym zamknięty został dzień, to zaobserwujemy ponad 6% spadku.

Podobnie reaguje Ethereum, tylko że tu spadek od maksymalnej wartości wynosi ok. 10%. Spadki obserwujemy także na rynkach tradycyjnych. Wczorajszy dzień S&P 500 zamknęło z ok. 2% spadkiem. 

Jednak wartości wydają się niewielkie, gdzie po odczytach CPI z połowy września BTC spadł w ciągu jednego dnia o ponad 10% i w kolejnych dniach kontynuował spadki.

Dlaczego rynek lepiej reaguje? Powodów oczywiście może być kilka. Kluczowe wydają się dwa.

Przede wszystkim oczekiwania. Podczas odczytów CPI rynek oczekiwał lepszych wartości. Wysoka inflacja wywołała strach, była także zapowiedzią kolejnych podwyżek stóp procentowych. Ponadto obserwując wykres dzienny Bitcoina, widzimy, że przed ogłoszeniem CPI odnotowywał on wzrosty. Natomiast odczyty inflacji szybko ostudziły bycze nastroje.

Z kolei przed ogłoszeniem podwyżek stóp procentowych rynek oczekiwał wysokich wzrostów. Niektórzy ekonomiści prognozowali wzrost o nawet 100 punktów bazowych. Być może to tylko garstka pesymistów, jednak pokazuje to ogólne nastroje rynku.

Do tego dochodzi punkt, w którym znajduje się Bitcoin. Aktualnie walczy on z punktem wsparcia na poziomie ok. 18500. Podczas aktualnej bessy odbijał się od niego już kilkukrotnie. Czy tym razem też uda mu się wyjść z niego obronną ręką? Czas pokaże.

Il Capo of Crypto uważa, że czekają nas spadki, jednak wcześniej może nastąpić fałszywe wybicie:

Trzeba także mieć na uwadze, że podwyżka stóp procentowych może nie mieć istotnego, krótkoterminowego wpływu na ceny kryptowalut. Jednak w długoterminowej perspektywie wzrost stóp procentowych, silniejszy dolar zmniejsza atrakcyjność ryzykownych instrumentów finansowych.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze