Przeglądany tag

Srebro

Po złocie, srebro jest najczęściej inwestowanym towarem z metali szlachetnych. Od wieków było używane jako waluta, biżuteria i jako długoterminowa opcja inwestycyjna. Obecnie dostępne są różne instrumenty inwestycyjne oparte na srtym metalu. Obejmują one kontrakty terminowe, opcje, fundusze ETF lub produkty OTC, takie jak fundusze inwestycyjne oparte na srebrze.

Futures na srebro

Aby zrozumieć podstawy handlu kontraktami futures na srebro, zacznijmy od przykładu producenta srebrnych medali, który wygrał kontrakt na dostawę na nadchodzące wydarzenie sportowe.

Producent będzie potrzebował 1000 uncji srebra w ciągu sześciu miesięcy, aby wyprodukować wymagane medale na czas. Sprawdza ceny i widzi, że cena wynosi dziś 10 dolarów za uncję. Producent może nie być w stanie dziś kupić srebra, ponieważ nie ma pieniędzy, ma problemy z bezpiecznym przechowywaniem lub z innych powodów. Oczywiście obawia się możliwego wzrostu cen w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Chce zabezpieczyć się przed przyszłym wzrostem cen i chce zablokować cenę zakupu na poziomie około 10 USD.

Producent może zawrzeć kontrakt futures, aby rozwiązać niektóre ze swoich problemów. Kontrakt mógłby wygasnąć za sześć miesięcy i wtedy zagwarantować producentowi prawo do zakupu metalu po 10,1 dolara za uncję. Kupowanie (zajmowanie długiej pozycji) kontraktu futures pozwala mu na zablokowanie przyszłej ceny.

Z drugiej strony właściciel kopalni srebra spodziewa się, że w ciągu sześciu miesięcy z jej kopalni zostanie wyprodukowanych 1000 uncji. Martwi się, że cena spadnie (poniżej 10 dolarów za uncję). Właściciel kopalni może skorzystać na sprzedaży (zajęciu krótkiej pozycji) wyżej wymienionego kontraktu futures na srebro, który jest dziś dostępny po cenie 10,1 USD. Gwarantuje, że będzie mogła sprzedać swoje zasoby po ustalonej cenie.

Załóżmy, że obaj uczestnicy zawierają ze sobą kontrakt futures na srebro po ustalonej cenie 10,1 USD za uncję. W momencie wygaśnięcia kontraktu sześć miesięcy później, w zależności od ceny spot (bieżącej ceny rynkowej lub CMP), mogą wystąpić następujące zjawiska. Przedstawimy kilka możliwych scenariuszy.

We wszystkich powyższych przypadkach zarówno kupujący, jak i sprzedający „dopinają” kupno / sprzedaż srebra na pożądanym poziomie cenowym.

Jest to typowy przykład zabezpieczenia – uzyskania ochrony ceny, a tym samym zarządzania ryzykiem przy użyciu kontraktów terminowych na srebro. Większość transakcji futures jest przeznaczona do celów zabezpieczających. Ponadto spekulacja i arbitraż to dwie pozostałe rodzaje działalności handlowej, które utrzymują płynność kontraktów terminowych na omawiany surowiec. Spekulanci zajmują ograniczone w czasie długie / krótkie pozycje w kontraktach futures na srebro, aby skorzystać z oczekiwanych zmian cen, podczas gdy arbitrażyści próbują wykorzystać niewielkie różnice cenowe, które istnieją na rynkach w krótkim okresie.

Chociaż powyższy przykład stanowi dobry przykład handlu kontraktami futures na srebro i wykorzystania zabezpieczeń, w prawdziwym świecie handel działa nieco inaczej. Kontrakty futures na srebro są dostępne do handlu na wielu giełdach na całym świecie ze standardowymi specyfikacjami. Zobaczmy, jak działa handel srebrem na Comex Exchange (część grupy Chicago Mercantile Exchange (CME)).

Comex Exchange oferuje standardowy kontrakt futures na srebro w trzech wariantach sklasyfikowanych według liczby uncji trojańskich srebra (1 uncja to 31,1 grama).

pełne (5000 uncji srebra) 3
E-mini (2500 uncji trojańskich) 4
mikro (1000 uncji trojańskich) 5

Wcześniejsze

Cena w wysokości 15,7 USD za pełny kontrakt na srebro (o wartości 5000 uncji trojańskich) będzie miała łączną wartość kontraktu 15,7 USD x 5000 = 78 500 USD.

Handel kontraktami futures jest dostępny z wykorzystaniem dźwigni finansowej (tj. umożliwia inwestorowi zajęcie pozycji, która jest wielokrotnością dostępnego kapitału) .Pełny kontrakt futures na srebro wymaga ustalonej kwoty depozytu zabezpieczającego w wysokości 12375 USD. Oznacza to, że aby zająć jedną pozycję w pełnym kontrakcie futures na srebro, wystarczy utrzymać marżę w wysokości 12 375 USD (zamiast faktycznego kosztu 78 500 USD w powyższym przykładzie).

Ponieważ pełna kwota marży kontraktu futures w wysokości 12 375 USD może być nadal wyższa niż niektórzy inwestorzy wolą, kontrakty E-mini i mikro kontrakty są dostępne z niższymi marżami w równoważnych proporcjach. Kontrakt E-mini (połowa wielkości pełnego kontraktu) wymaga marży w wysokości 6187,50 USD, a umowa mikro (jedna piąta wielkości pełnego kontraktu) wymaga marży w wysokości 2475,3 USD.

Każdy kontrakt jest zabezpieczony fizycznie rafinowanym srebrem (sztabkami), które jest testowane na próbę 0,9999, stemplowane i serializowane przez notowaną na giełdzie i zatwierdzoną rafinerię.

Srebro było w ostatnich latach towarem charakteryzującym się dużą zmiennością, co czyni go aktywem wysokiego ryzyka. Oprócz czynników wpływających na fizyczne ceny srebra, na obrót kontraktami futures na srebro wpływają również efekty contango i zacofania, które są charakterystyczne dla handlu kontraktami futures. W prawdziwym świecie handel kontraktami terminowymi również wymaga codziennej realizacji wyceny według wartości rynkowej.