Przeglądany tag

Ropa Naftowa

Ropa naftowa to naturalnie występujący nierafinowany produkt naftowy składający się ze złóż węglowodorów i innych materiałów organicznych. Jako rodzaj paliwa kopalnego, ropa naftowa może być rafinowana w celu wytworzenia użytecznych produktów, takich jak benzyna, olej napędowy i różne inne formy produktów petrochemicznych. Jest to surowiec nieodnawialny. Oznacza to, że nie można go w naturalny sposób zastąpić w takim tempie, w jakim go konsumujemy i dlatego jest zasobem ograniczonym.

Inwestycje w ropę naftową

Inwestorzy mogą kupować dwa rodzaje kontraktów na ropę: kontrakty terminowe (futures) i kontrakty spot. Ludzie mogą inwestować w ropę jako aktywo spekulacyjne, dywersyfikację portfela lub zabezpieczenie przed powiązanymi pozycjami.

Cena kontraktu spot odzwierciedla aktualną cenę rynkową ropy, podczas gdy cena kontraktu futures odzwierciedla cenę, którą kupujący są skłonni zapłacić za ropę w terminie dostawy ustalonym w pewnym momencie w przyszłości. Cena kontraktów futures nie gwarantuje, że ropa faktycznie osiągnie tę cenę na obecnym rynku, kiedy nadejdzie ta data; jest to tylko cena, której spodziewają się nabywcy ropy w momencie zawierania umowy. Faktyczna cena ropy w tym dniu zależy od wielu czynników.

Kontrakty towarowe kupowane i sprzedawane na rynkach spot wchodzą w życie natychmiast: następuje wymiana pieniędzy, a kupujący przyjmuje dostawę towaru. W przypadku ropy zapotrzebowanie na dostawy natychmiastowe w porównaniu z dostawami przyszłymi jest niewielkie. Inwestorzy oczywiście w ogóle nie zamierzają odbierać dostawy (chociaż zdarzały się sytuacje, w których skutkiem tego był błąd inwestora), więc kontrakty terminowe są bardziej powszechne, zarówno wśród użytkowników końcowych, jak i inwestorów.

Kontrakty futures

Kontrakt terminowy na ropę to umowa kupna lub sprzedaży określonej liczby baryłek określonej ilości ropy po z góry określonej cenie, w określonym z góry terminie. W przypadku zakupu kontraktów terminowych kontrakt jest podpisywany między kupującym a sprzedającym i zabezpieczany płatnością depozytu zabezpieczającego, która pokrywa procent całkowitej wartości kontraktu.

Istnieją dwa duże kontrakty naftowe, którymi najbardziej interesują się uczestnicy rynku ropy. W Ameryce Północnej punktem odniesienia dla kontraktów terminowych na ropę jest ropa West Texas Intermediate (WTI), która jest przedmiotem obrotu na giełdzie New York Mercantile Exchange (NYMEX). W Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie punktem odniesienia jest North Sea Brent Crude, który jest notowany na Intercontinental Exchange (ICE). Podczas gdy oba kontrakty poruszają się w pewnym stopniu zgodnie, WTI jest bardziej wrażliwe na zmiany gospodarcze w Ameryce, a Brent reaguje bardziej na te poza jej granicami.

Chociaż jednocześnie otwartych jest wiele kontraktów futures, większość transakcji obraca się wokół kontraktu z pierwszego miesiąca (najbliższego kontraktu futures); z tego powodu jest znany jako najbardziej aktywny kontrakt.