Przeglądany tag

Gospodarka

Gospodarka to całokształt zjawisk, które mają miejsce na rynku każdego kraju i świata.Jako taka obejmuje wszystkie rodzaje  działalności gospodarczej, która prowadzona jest na danym regionie, czy też w danym kraju. Działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu wszelkiego rodzaju dóbr i świadczeniu usług. Najbardziej dochodowe działalności gospodarcze to takie działalności, które znalazły swoich klientów w niszach rynkowych.

Gospodarka to zbiór różnych podmiotów prowadzących swoją działalność na wielu różnych rynkach. Można ja podzielić ze względu na zasięg terytorialny, geograficzny, czasowy, ekonomiczny, a także systemowy.

Gospodarka może być światowa, krajowa lub regionalna. Podziału tego dokonuje się ze względu na obecność odpowiednich przedsiębiorstw. Na gospodarkę światową składają się gospodarki poszczególnych krajów, międzynarodowe podmioty gospodarcze oraz międzynarodowy kapitał ludzki, siła robocza i nabywcy.

Słowa gospodarka używa się także w odniesieniu do zarządzania i systemu zarządzania różnymi rzeczami, przedsiębiorstwami, działami i wszelkimi innymi rzeczami związanymi z prowadzeniem firmy.