Przeglądany tag

Decred

Decred to wieloplatformowa waluta cyfrowa obsługująca systemy Windows, macOS i Linux. Łatwe w użyciu aplikacje portfela umożliwiają wysyłanie, odbieranie i wydobywanie Decred za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Dla tych, którzy lubią majsterkować, Decred zapewnia pełny zestaw narzędzi wiersza poleceń umożliwiających dostosowanie doświadczenia Decred.

Istnieją trzy główne sposoby interakcji z Decred:

Portfel – do wysyłania i otrzymywania środków, a także uczestniczenia w głosowaniu PoS.

Proof-of-work Mining – wykorzystanie mocy obliczeniowej do weryfikacji transakcji w sieci i generowania nowych tokenów DCR.

Głosowanie PoS – wykorzystywanie funduszy do głosowania w ważnych sprawach dotyczących rozwoju sieci i zatwierdzania transakcji w celu uzyskania nagród.

Czym jest Decred?

Decred to jeden z najbardziej obiecujących i niedocenianych projektów. Chociaż mamy wiele interesujących kryptowalut, większość z nich boryka się z problemami z zarządzaniem. Decred (skrót od Decentralized Credit) niesie ze sobą zdecentralizowane zarządzanie i podejmowanie decyzji w łańcuchu bloków i jest zbudowany tak, aby ewoluować zgodnie z ulepszeniami głosowanymi przez górników orazposiadaczy.

Decred używa hybrydowego mechanizmu proof-of-stake i proof-of-work. Dowód pracy i dowód stawki to w zasadzie dwa najpopularniejsze mechanizmy konsensusu. 

Podstawowym mechanizmem hybrydowego systemu POW-POS jest:

  • Górnicy wydobywają blok w systemie Decred za pomocą POW.
  •  5 walidatorów ze stawką w systemie i losowo wybranych do weryfikacji bloku.
  •  Jeśli 3 z 5 walidatorów wyrazi zgodę na ważność bloku, zostanie on dodany do łańcucha bloków.
  •  60% nagrody za blok trafia do górników, 30% do walidatorów, a 10% do funduszu projektu Decred w celu dalszej poprawy protokołu.

Technicznie rzecz biorąc, jeśli> = 3 z 5 walidatorów głosowało (albo tak / nie), blok zostanie dodany do łańcucha. Nagroda PoW jest skalowana wraz z liczbą głosów (górnicy są zachęcani do uwzględnienia 5 głosów, jeśli mogą). Jeśli nie ma> 60% głosów na tak, blok jest ignorowany, a górnik nie otrzyma żadnej nagrody.

60% nagrody za blok trafia do górników, 30% do walidatorów,

Część POW działa tak samo jak Bitcoin. Część POS wymaga jednak małego wyjaśnienia. Każdy, kto posiada DCR, może uczestniczyć w systemie stakingu:

Posiadacze DCR mogą kupować tickety za pomocą swoich tokenów, co pozwala im być częścią systemu. Każdy blok może przyjąć jednocześnie tylko 20 ticketów. Być może będziesz musiał poczekać,. Jeśli chcesz szybciej wydobywać, będziesz musiał zapłacić pewne opłaty.

 Po wydobyciu Twój ticket zostanie uznany za „niedojrzały” i będzie przechowywany poza pulą loterii do momentu upływu 256 bloków, czyli około 20 godzin.

 Kiedy Twój ticket trafi do puli loterii, będziesz musiał poczekać na swoją szansę, aby być jednym z 5 walidatorów, którzy są losowo wybierani do udziału w procesie walidacji.

 System został zaprojektowany w taki sposób, że ticket ma 50% szans na wybranie w ciągu 28 dni i 99,5% na wybór przed jego wygaśnięciem (~ 4 miesiące).

System stakingowy Decred jest również mniej surowy. Walidatorzy mogą stać się częścią puli stawek. Tak więc w przypadku, gdy walidator nie może zdążyć na czas, aby wziąć udział w procesie walidacji, może po prostu powiedzieć swojej puli, aby zweryfikowała za niego.

Jak widać, Decred daje głos zarówno użytkownikom, jak i górnikom, aby wzięli udział w systemie. Dlaczego ten hybrydowy system zapewnia, że ​​Decred nie zostanie przejęty przez górników, co może skutkować wieloma hard forkami?

Jeśli górnik wydobywa złośliwy blok, tj. coś, co nie jest częścią głównego łańcucha i próbuje forka, walidatory mogą po prostu odrzucić blok. Ponieważ POW wymaga tak dużej mocy obliczeniowej, górnicy po prostu nie mają motywacji, by dalej szukać forka, który nie zostanie zatwierdzony przez weryfikatorów.

Governance hybrydy POS / POW

Decred nigdy nie przeprowadził ICO ani nie pobiera żadnych funduszy od prywatnych organizacji. To, co robi, to naśladowanie modelu samofinansowania (podobnego do Dasha). 10% każdej nagrody za blok idzie na rozwój. Zapewnia to stałą płynność dla przyszłego rozwoju.

 

Czym jest Decred?

Natura ciągle pokazuje nam, że jest zdolna do bardzo elastycznego działania. Zachodzące w niej zmiany są wynikiem…