Arbitrum, czyli wyższy poziom warstwy drugiej | Kompletny przewodnik

11 540

Co to jest i jak działa Arbitrum? Jak połączyć się z warstwą drugą i przenosić tokeny z wykorzystaniem MetaMask? Jak na tym zarabiać?

Ponieważ opłaty w warstwie pierwszej mainnetu Ethereum gwałtownie rosły, wielu użytkowników zwróciło się w stronę tańszych blockchainów, takich jak Binance Smart Chain, Polygon czy Fantom. Na szczęście, dzięki rozwiązaniom do skalowania warstwy 2, takimi jak Arbitrum i Optimism w Ethereum, można złapać nieco oddechu. Rozwiązania te dziedziczą bezpieczeństwo zdecentralizowanej sieci Ethereum, dając jednocześnie użytkownikom dostęp do wszystkich funkcjonalności za ułamek kosztów.

Co to jest Arbitrum?

Arbitrum to Optimistic Rollup, który ma na celu pozwolić nam poczuć się dokładnie tak, jak wchodząc w interakcję z Ethereum, ale przy zdecydowanie niższym koszcie transakcji.

Arbitrum uruchomiło swoją sieć główną 1 września 2021 r. Wymiar aktywności rośnie bardzo szybko. Użytkownicy coraz chętniej migrują do Arbitrum z innych blockchainów.

Zgodnie z danymi witryny L2Beat, Arbitrum ma obecnie wartość 2,5 mld USD, z czego większość została dodana w ciągu ostatnich kilku dni:

źródło: link

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji Arbitrum wyraźnie prowadzi w zestawieniu rozwiązań warstwy drugiej:

zestawienie warstwa druga
źródło: link

Czym Arbitrum różni się od innych rozwiązań warstwy drugiej?

Podobnie jak w przypadku Optimism, stan finalności stawia „wyzwanie” zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku Optimism polega to na pełnej symulacji jednej transakcji w warstwie 1, a następnie weryfikacji poprawności stanu po jej wykonaniu. Ta metoda wymaga środowiska symulacyjnego EVM na warstwie 1, co jest dość skomplikowane. Arbitrum procesuje to znacznie lżej i wygodniej. Wykonuje się (AVM) w warstwie 1, aby – przede wszystkim – zweryfikować poprawność takiego wykonania. Całe wyzwanie zajmuje Arbitrum około 500 bajtów danych i bardzo niskie wartości gasu. W celu przyjęcia takiego lekkiego mechanizmu, Arbitrum implementuje AVM i wykonuje EVM bezpośrednio na… AVM.

Dokumentacja deweloperska przedstawia szczegółowo architekturę i projekt Arbitrum:

https://developer.offchainlabs.com/docs/developer_quickstart

Kluczowe cechy Arbitrum

Arbitrum oferuje wyjątkową kombinację korzyści:

  • Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo zakorzenione w Ethereum, gdzie każda strona jest w stanie zapewnić prawidłowe wyniki w warstwie 2
  • Kompatybilność z Ethereum: możliwość uruchamiania niezmodyfikowanych kontraktów EVM i niezmodyfikowanych transakcji Ethereum
  • Skalowalność: przeniesienie obliczeń i przechowywania kontraktów poza główny łańcuch Ethereum, co pozwala na znacznie wyższą przepustowość
  • Niskie koszty: zaprojektowany i skonstruowany w celu zminimalizowania śladu gazowego warstwy pierwszej, minimalizując koszt transakcji.

Jak połączyć się z Arbitrum poprzez MetaMask?

Najpierw skonfigurujmy portfel Metamask, aby połączyć się z Arbitrum One — oficjalną nazwą głównej sieci Arbitrum. Jeżeli nie masz jeszcze MetaMask, a chciałbyś dowiedzieć się, jak z niego korzystać, przeczytaj Kompletny przewodnik po MetaMask.

Oto ustawienia (Ustawienia -> Sieci – > Dodaj sieć):

arbitrum ustawienia metamask

Nazwa sieci: Arbitrum One
Nowy adres URL RPC: https://arb1.arbitrum.io/rpc
Identyfikator łańcucha: 42161
Symbol: AETH
Adres URL przeglądarki łańcucha bloków (opcjonalnie): https://arbiscan.io

Gdy skończysz, Twój portfel jest gotowy do interakcji z Arbitrum!

Przenoszenie tokenów między warstwami Ethereum (Arbitrum Bridge)

arbitrum bridge
Arbitrum Bridge

Po skonfigurowaniu Metamask możesz zacząć przeprowadzać swoje tokeny do warstwy drugiej. Do tego celu wykorzystać możesz oficjalny Arbitrum Bridge.

Jest to most, za pomocą którego możesz udostępniać tokeny z Ethereum do Arbitrum i z powrotem (ETH oraz tokeny ERC-20 i ERC-721).

W przypadku tokenów ERC-20, most Arbitrum może funkcjonować jako pair contract, w którym zdeponowanie tokena zabezpiecza token w bridge kontrakcie warstwy 1 i wybicie (minting) tej samej kwoty w kontrakcie sparowanym na L2.

Aby ustanowić most i przekazać tokeny:

  1. Połącz się z siecią główną Ethereum
  2. Wybierz token, który chcesz połączyć w menu rozwijanym:

3. Wprowadź ilość ETH/tokenów, które chcesz połączyć w polu L1, kliknij „deposit”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na Metamask.

  1. Poczekaj, aż środki wpłyną do Arbitrum
  2. Aby zobaczyć swoje środki, przełącz się w MetaMask na sieć Arbitrum One

Yield farming na Arbitrum

Sushiswap

Sushiswap jest jedną z największych zdecentralizowanych giełd na Ethereum i jest również wdrażany w wielu blockchainach, takich jak Polygon, xDAI i Avalanche.

sushiswap na arbitrum

Na Sushiswap istnieje wiele farm, w tym 5 par LP WETH, USDC, WETH/USDT, WETH/LINK, WETH/SUSHI i WBTC/WETH. Interesujące są również pary pożyczek Kashi, które oprócz zysków z pożyczek wypłacają nagrody. Zyski wahają się od 6% do 30% RRSO w tokenach $SUSHI.

Balancer

balancer na arbitrum

Jednym z pierwszych zainteresowanych Arbitrum był Balancer , który uruchomił 2 główne pule – BAL/WETH i USDC/WETH/WBTC dla dostawców płynności z tygodniowymi nagrodami BAL w USD.

Balancer to zdecentralizowana giełda i menedżer aktywów, która automatycznie równoważy pule płynności do 8 tokenów każda, poprzez swapy tokenów.

W przeciwieństwie do Sushiswap, nagrody w BAL są wysyłane do dostawców płynności tydzień po zapewnieniu płynności, a dostawcy płynności mogą zarobić do ~ 49% APY.

Słowem podsumowania

Arbitrum wystartowało całkiem niedawno, i chociaż możliwości yield farmingu są obecnie ograniczone, wraz z coraz większą liczbą protokołów wprowadzanych do sieci możemy spodziewać się, że będą pojawiać się kolejne.

Warto podkreślić, że korzystanie z Arbitrum nie jest pozbawione ryzyka — sama sieć nie jest w pełni zdecentralizowana. Niewykluczone, że nadejdzie dzień, w którym Arbitrum stanie się w pełni zdecentralizowane i zintegrowane z siecią główną Ethereum, zapewniając wszystkim płynne, tanie, szybkie i bezpieczne transakcje.


źródła:

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze