Guggenheim o BTC | Dziś tak, jutro… śmak

4 294

Scott Minerd, CIO firmy Guggenheim znalazł się pod ostrzałem społeczności za domniemane manipulowanie sentymentem wokół króla kryptowalut. Co z tego może wynikać?

Widoczna zmiana nastawienia Minerda, (z byczego na niedźwiedzie i z powrotem) w orbicie zgłoszenia do SEC dotyczącego pół miliarda dolarów inwestycji w BTC wzbudza w mediach społecznościowych niemałe zainteresowanie.

Zaobserwowana kolejność wydarzeń miała mieć jasno określone podłoże. 31 stycznia, około 500 milionów dolarów w BTC zostało przeniesionych z Coinbase do serii prywatnych portfeli Guggenheim. Interesujące, że odpowiada to kwocie i dacie wejścia w życie deklaracji zawartych w zgłoszeniu SEC przez Guggenheim Funds Trust:

Zmienny jak chorągiewka

Minerd trafił na pierwsze strony gazet 21 stycznia, kiedy mówił, zobaczyłby „pełne zniesienie z powrotem w kierunku poziomu 20 000” i jest mało prawdopodobne, aby kryptowaluta osiągnęła wyższy poziom przed 2022 r.

W wywiadzie dla Bloomberg Television 27 stycznia powiedział, że popyt instytucjonalny na bitcoina nie jest wystarczająco wysoki, aby utrzymać go powyżej 30 000 USD.

Od 31 stycznia Minerd znacznie rozszerzył swoje prognozy odnośnie ceny bitcoina. W wywiadzie dla CNN stwierdził, że kryptowaluta może sięgnąć 600 000 USD, w oparciu o jego niedobór i wartość złota. Było to więcej niż szacował w grudniu, opierając się na badaniach i analizach przeprowadzonych przez Guggenheim Partners, które sugerowały, że uczciwa cena bitcoina w perspektywie długoterminowej wynosi około 400 000 USD.

Nikt nie jest głupi

Wierząc, że są świadkami dużej rozbieżności w sentymencie komunikowanym publicznie przez Guggenheim, kilku komentatorów podkreśliło znaczenie i timing pozornie sprzecznych oświadczeń Minerda.

Niektórzy nazywali to manipulacją, a inni FUD. Nie ma jednak dowodów na to, że Minerd nie reaguje po prostu na szybko zmieniające się wydarzenia na rynkach kryptowalut.

„Cały czas to powtarzam” – powiedział użytkownik Asher68W na Twitterze. „Guggenheim zaczął kupować bitcoiny w grudniu. „Kiedy cena wzrosła w styczniu, Minerd zdemolował BTC w mediach, aby utrzymać cenę na niskim poziomie do zakończenia procedury zakupów”.

Guggenheim Partners, firma świadcząca usługi finansowe o wartości 275 miliardów dolarów, podjęła decyzję o inwestowaniu w BTC, składając w listopadzie 2020 r. stosowne dokumenty do SEC, w w myśl których na inwestycję w Greyscale Bitcoin Trust miało zostać przeznaczone 500 milionów dolarów.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze