Bitcoin | Samospełniająca się przepowiednia

6 481

Dyrektor generalny Hercules Investments James McDonald twierdzi, że podczas gdy wartość dolara gwałtownie spada, Bitcoin to samospełniająca się przepowiednia.

„To jest podobne do religii…”

W wywiadzie dla Fast Money z CNBC, szef firmy doradztwa inwestycyjnego z siedzibą w Los Angeles powiedział, że nastroje Bitcoina są nadal pozytywne, ponieważ przyciąga on coraz większe wsparcie ze strony instytucji.

„Argumentowano zarówno za fundamentalną słabością dolara, jak i na wykresie technicznym, który pokazuje, że tak będzie działo się dalej… Bitcoin zyskał coraz silniejsze i gorętsze wsparcie w społeczności inwestorów instytucjonalnych. Myślę, że to jest już podobne do religii. To samospełniająca się przepowiednia – jeśli miliony ludzi w coś uwierzą i zainwestują w to swoje pieniądze, stawka będzie nadal rosła”.

Według McDonalda, Bitcoin staje się reprezentacją rosnącej otwartości i zmiany perspektywy w tradycyjnej społeczności inwestycyjnej:

„Myślę, że Bitcoin niekoniecznie jest antytezą dolara, ale z pewnością jest wskaźnikiem otwartości na zmianę klas aktywów i zmianę perspektyw oraz zmianę [teorii] ekonomii, ponieważ Bitcoin, którego znamy, nie jest store of value. To tak naprawdę miara sentymentu. To miara entuzjazmu do zarabiania pieniędzy poza tradycyjnymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Myślę, że bitcoinowi nadal towarzyszy niezwykłe momentum, a dolarowi słabość. Nie sądzę jednak, że jest niemożliwe, aby obydwaj podążali w tym samym kierunku. Chodzi o to, że w tej chwili nastroje są diametralnie przeciwne”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze