zk-STARK na Polygon | Lepiej, szybciej, bezpieczniej

Polygon wprowadzi rozwiązanie skalujące zk-STARK. Oczekuje się, że usprawni to proces wdrażania i walidacji zdecentralizowanych aplikacji w tej sieci.

Polygon to rozwiązanie skalujące drugiej warstwy dla blockchainów kompatybilnych z Ethereum. Zespół deweloperski Polygon poinformował, że uruchomił wirtualną maszynę Miden opartą na zk-STARK do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji:

zk-STARK to skrót od Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge. Technologia wiedzy zerowej pozwala jednej stronie komunikacji udowodnić drugiej, że jest ona w posiadaniu pewnych informacji (na przykład hasła) bez konieczności rzeczywistego ujawniania ich treści. STARK jest jedną z takich metod algorytmicznej weryfikacji informacji. Na prace nad rozwiązaniem opartym o dowód z wiedzą zerową Polygon przeznaczył ponad 1 miliard dolarów.

Zk-STARK i podobne systemy mogą redagować poufne informacje dotyczące digitalizowanych aktywów, takich jak prawa jazdy lub kopie paszportów, a także zmniejszać ich rozmiar w celu szybkiej weryfikacji przez innych użytkownikó blockchain.

Zapewnia to węzłom możliwość poświadczania autentyczności takich dokumentów bez kontaktu z rzeczywistymi danymi osobowymi użytkowników – zmniejszając w ten sposób obawy o prywatność i budując zaufanie do protokołu DeFi. Takie rozwiązania mogą znaleźć też zastosowanie w celu uproszczenia dowodów kryptograficznych w mechanizmach konsensusu i poprawy wydajności obliczeniowej.

Więcej nowości w Polygon

Sablier, protokół finansowania w czasie rzeczywistym działający na Ethereum, ogłosił wczoraj uruchomienie swojej infrastruktury na Polygon i Binance Smart Chain, aby zapewnić wyższą wydajność i niższe opłaty za użytkowanie.

Wprowadzenie technologii Sablier na Polygon obniży opłaty za gas dla użytkowników o przewidywane 676 750%, podczas gdy wdrożenie Sabliera na Binance Smart Chain obniży koszty gasu o ponad 12 000%

„Z przyjemnością ogłaszamy wydanie protokołu Sablier na Polygon i Binance Smart Chain (BSC), znacznie obniżając barierę wejścia dla nowych użytkowników i zbliżając nas o krok do hiperpłynnej gospodarki obsługiwanej przez Sablier.

Polygon i BSC są jednymi z najszybciej rozwijających się blockchainów w ciągu ostatnich kilku miesięcy dzięki wsparciu projektów takich jak Aave, Curve czy Sushiswap, inwestorom takim jak Mark Cuban oraz narodzinom zupełnie nowego ekosystemu dla Binance Smart Chain”wyjaśnił Paul Razvan Berg, założyciel Sablier.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze