Top 3 DAO na koniec 2021 r.

3 632

W pierwszej trójce zdecentralizowanych autonomicznych organizacji (DAO) pod względem wartości skarbca znajdują się aktualnie: Uniswap DAO (2,9 mld USD), BitDAO (2,4 mld USD) i Lido Finance (602 mln USD).

Łączna łączna wartość aktywów zablokowanych (AUM) do użytku DAO wzrosła między styczniem a wrześniem 2021 r. około 40-krotnie. Według danych platformy DeepDAO, całkowita wartość AUM dla DAO notowanych na platformie wzrosła z około 380 milionów dolarów w styczniu do około 16 miliardów dolarów w połowie września.

W połowie grudnia całkowita wartość AUM spadła o 28,1% do 11,5 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 3,6 miliarda dolarów tylko w ciągu ostatnich 30 dni. Udział użytkowników w DAO również wzrósł w 2021 r., a całkowita liczba członków DAO i posiadaczy tokenów wyniosła (tylko w grudniu) około 1,3 miliona, co oznacza 130-krotny wzrost od początku roku.

Pierwsza trójka DAO

Pierwsze trzy miejsca w rankingu DeepDAO zajmują: DAO zdecentralizowanej giełdy (DEX) Uniswap, BitDAO i DAO zdecentralizowanej platformy do stakingowej Lido Finance.

DAO Uniswap ma około 275 000 członków, którzy mogą głosować za konkretnymi propozycjami rozwoju i zarządzać DEX-em. Uniswap był giełdą , któa dominowała na rynku DEX-ów przez cały 2021 r. Zgodnie z danymi Dune Analytics, Uniswap notowała na koniec września 2021 większy wolumen obrotu niż wszystkie inne DEX-y razem wzięte.

uniswap
źródło: Dune Analytics

Użytkownicy Lido DAO otrzymują prawa do zarządzania za pośrednictwem tokena LDO opartego na Ethereum. Podobnie jak DAO Uniswap, rok 2021 przyniósł również duże wzrosty Lido Finance, a łączna wartość platformy wzrosła z 12,5 miliona na początku stycznia do – bagatela – 11,68 miliarda pod koniec grudnia. Według danych DeFiLlama, Lido Finance zajmuje obecnie szóstą pozycję w rankingu platformy DeFi pod względem TVL.

BitDAO koncentruje się na wspieraniu zdecentralizowanych projektów w dowolnym łańcuchu bloków, na które głosują posiadacze tokenów BIT. DAO ma około 10 000 członków, którzy skupiają się na propozycjach związanych z bezpośrednimi partnerstwami lub współpracą z innymi projektami, jak również możliwościami rozwoju, takimi jak chociażby uruchamianie autonomicznych gildii artystów.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze