Scentralizowane i zdecentralizowane giełdy w obiektywie Chainalysis

1 407

Zarówno scentralizowane (CEX), jak i zdecentralizowane giełdy (DEX) przyciągają użytkowników zestawem atrakcyjnych zachęt. Analitycy Chainalysis przeanalizowali aktualny stan rynku CEX i DEX. Co z tego wyszło? Zobaczcie sami.

Listopadowy raport Chainalysis dotyczący giełd kryptowalut pokazuje, dokąd zmierza branża i z jakimi trendami w tym względzie mamy do czynienia.

Szczegóły raportu Chainalysis

Porównując instytucje, takie jak giełdy scentralizowane, DEX-y, giełdy wysokiego ryzyka, brokerów OTC i giełdy instrumentów pochodnych, w raporcie Chainalysis stwierdzono:

„Duże DEX-y znacznie zwiększyły w badanym okresie wolumen transakcji, podobnie jak duzi brokerzy OTC i duże, scentralizowane giełdy.”

W dalszej części raportu czytamy:

„Z drugiej strony, prawie wszystkie małe giełdy ze wszystkich kategoriach, niezależnie od modelu biznesowego, odnotowały spadek wpływów kryptowalut.”

Jak informuje Chainalysis, największy wzrost pod względem wpływów (o ponad 680%) odnotowały giełdy instrumentów pochodnych.

„Jednakże we wszystkich kategoriach, liczba małych giełd spadła. Sugeruje to, że rynek giełdowy może nie być zainteresowany wspieraniem „niszowych” traderów. Jaki płynie z tego wniosek? Aby utrzymać się na rynku, giełdy muszą dotrzeć do masowego odbiorcy lub niewielkiej grupy dużych traderów.”

giełdy kryptowaluty chainalysis
źródło: link

Warto podkreślić, że najlepszym miesiącem dla giełd kryptowalut pod względem wpływów był maj 2021.

CeFi kontra DeFi

Analiza on-chain wykazała, że jeśli chodzi o wolumeny transakcji, silny wzrost odnotowują DEX-y i giełdy instrumentów pochodnych. Analitycy Chainalysis zasugerowali, że może to wynikać z faktu, że doświadczeni inwestorzy z większą liczbą aktywów decydują się na handel na DEX-ach, podczas gdy „świeża krew” wybiera częściej giełdy scentralizowane. Te ostatnie mogą pochwalić się największą liczbę transakcji.

tabela giełdy chainalysis

W odniesieniu do kwestii wzrostu udziału w rynku brokerów OTC, Chainalysis stwierdza, co następuje:

„Brokerzy OTC często pomagają użytkownikom w procesowaniu bardzo dużych transakcji, które obciążyłyby płynność otwartych giełd lub potencjalnie wpłynęły na ceny – wzrost udziału OTC jako kategorii sugeruje, że może to być przypadek użycia o zdecydowanie wzrostowej tendencji.”

źródło grafiki tytułowej: link

***

Więcej na temat punktów wspólnych i różnic między CEX a DEX,znajdziesz w tym artykule:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze