PayPal: „40 do 70% konsumentów nie chce już mieć do czynienia z gotówką”

CEO PayPal uważa, że ​​kryptowaluty są u progu powszechnej adopcji. Taki wniosek miałby potwierdzać fakt, że coraz więcej firm i konsumentów korzysta z „płatności cyfrowych i walut w formie cyfrowej”.

Dyrektor generalny PayPal, Dan Schulman, powiedział w wywiadzie dla CNBC że pandemia COVID-19 przyspieszyła przejście na cyfrowe formy płatności. PayPal chce być liderem trwającej transformacji cyfrowej.

„40 do 70% konsumentów nie chce już mieć do czynienia z gotówką”

Schulman stwierdził, że w czasie pandemii, korzystanie z gotówki „gwałtownie spadło”. Dodał, że „40 do 70% konsumentów nie chce już mieć do czynienia z gotówką”.

PayPal nie tylko chce ułatwić ludziom kupowanie i przechowywanie kryptowalut. Usługa zostanie zintegrowana z istniejącymi platformami, umożliwiając firmom akceptowanie cyfrowych form płatności.

„Jedną z rzeczy, na które pozwoliliśmy, jest nie tylko ułatwienie kupowania, sprzedawania i przechowywania kryptowalut. Co bardzo ważne, na początku przyszłego roku pozwolimy kryptowalutom być źródłem finansowania każdej transakcji u wszystkich 28 milionów naszych sprzedawców. To zaś znacznie zwiększy użyteczność kryptowalut”.

PayPal: CBDC to tylko kwestia czasu

Zanim Paypal uruchomił swoje usługi oparte o kryptowaluty, przeprowadził szereg konsultacj z globalnymi regulatorami i bankami centralnymi. Schulman powiedział, że to tylko kwestia czasu, zanim te organy wydadzą własne waluty cyfrowe banku centralnego, czyli CBDC:

„To nie kwestia, czy, ale kiedy i w jaki sposób zaczniemy widzieć, jak coraz więcej banków centralnych emituje waluty cyfrowe. Myślę, że kryptowaluty będą niosły ze sobą coraz więcej użyteczności”.

PayPal uruchomił usługi handlu kryptowalutami w USA na początku tego miesiąca. Stało się to zaledwie kilka tygodni po pierwszym ogłoszeniu nowej inicjatywy. Usługi zostaną wprowadzone na całym świecie na początku przyszłego roku.

Globalny operator płatności, który ma ponad 300 milionów aktywnych użytkowników, w bardzo szybkim tempie skupuje Bitcoin (BTC) i inne kryptowaluty. Jak niedawno informowaliśmy, PayPal kupił prawie 70% wszystkich nowych Bitcoinów w obiegu. Niedobór cyfrowych monet został wymieniony jako główny powód szybkiego wzrostu wartości Bitcoina w ciągu ostatniego miesiąca.

Niektórzy z najbardziej zagorzałych krytyków Bitcoina twierdzą, że wirtualna waluta nie ma wartości. Schulman i na to miał gotową odpowiedź:

„Wszystkie formy pieniędzy opierają się na zaufaniu i ustalonych wartościach, które pochodzą z tego zaufania”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze