Nowy trend przyciągania płynności | Po tym ogłoszeniu cena Harmony (ONE) wzrosła o 100%

Cena ONE wzrosła o ponad 100% po ogłoszeniu planów uruchomienia funduszu rozwoju ekosystemu o wartości 300 milionów dolarów.

Rozwój napędza wzrosty

Inicjatywy w zakresie finansowania rozwoju protokołów stały się najnowszym trendem na rynku po tym, jak wiele projektów uruchomiło wielomilionowe fundusze mające na celu zachęcenie deweloperów i inwestorów do migracji między łańcuchami do ekosystemu warstwy drugiej.

Najnowszym projektem wykorzystującym ten trend jest Harmony (ONE), protokół blockchain, który może pochwalić się 2-sekundową ostatecznością transakcji i oferuje cross chainowe mosty do kilku protokołów warstwy pierwszej, w tym Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) , Polkadot (DOT) oraz Binance Smart Chain (BSC).

cena harmony one
cena Harmony (ONE); źródło: link

Wzrost ceny ONE nastąpił po ogłoszeniu przez projekt nowego funduszu ekosystemowego o wartości 300 milionów dolarów, którego celem jest przyciągnięcie do budowania na protokole 10 000 programistów i założycieli projektów.

Oprócz funduszu rozwojowego, Harmony Price skorzystał również z nowych partnerstw i integracji międzyłańcuchowych ustanowionych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Najnowsza zmiana nastąpiła wraz z ogłoszeniem 8 września partnerstwa z Anyswap, które przyniesie do Harmony most Bitcoin.

Nowy trend na przyciąganie płynności

Społecznościowe fundusze rozwoju uruchomione przez poszczególne protokoły w ciągu ostatniego miesiąca to nowy trend wykorzystywany do przyciągania płynności.

Jednym z pierwszych, który to zrobił, był Avalanche, kiedy ogłosił swój program motywacyjny DeFi „Avalanche Rush” o wartości 180 milionów dolarów, po którym nastąpił wzrost ceny AVAX o 200%.

Innym przykładem jest Fantom, który odnotował wzrost cen o 300% po ogłoszeniu programu motywacyjnego 370 FTM.

Inne protokoły, które niedawno uruchomiły podobne inicjatywy, to Terra, której uruchomienie „Project Dawn” przeznacza 150 milionów dolarów na poprawę ekosystemu Terra i Algorand, który uruchomił fundusz Viridis DeFi o wartości 300 milionów dolarów, którego celem jest maksymalizacja wzrostu ekosystemu DeFi w Algorand.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze