Na Terrę przybywa Columbus-5 | O co tyle hałasu?

Najważniejsza aktualizacja sieci ma na celu uwolnienie mnóstwa nowych protokołów, przyspieszenie adopcji stablecoinów Terra i dalsze zwiększenie popytu na LUNA.

O co tyle hałasu?

Aktualizacja aktywuje protokół Inter Blockchain Communication do komunikacji z Cosmos i innymi blockchainami.

Ale podczas gdy cross-chainowe mosty pozwolą Terra eksportować swoje stablecoiny na inne platformy, szybko rozszerzając ich zastosowanie, społeczność spodziewa się również zwiększenia korzyści płynących z natywnego tokena Terry, LUNA.

LUNA zamieniona na natywny stablecoin TerraUSD (UST) Terry zostanie spalona, w przeciwieństwie do wysłania do puli społecznościowej, jak to ma miejsce obecnie. Oczekuje się, że zwiększy to presję na jej podaż, jednocześnie podnosząc cenę.

Ponadto, po premierze Columbus-5, opłaty z tytułu swapów zostaną przekazane stakerom LUNA. W miarę postępu adopcji UST i spalania większej liczby LUNA, jej wartość miałaby wzrosnąć, a nagrody za staking będą się skalować wraz z nią. Dzięki temu, zdaniem Westie.UST, staking LUNA miałby stać się nadzwyczaj opłacalny:

Popyt na stablecoiny Terra, takie jak UST, jest napędzany użytecznością i wykorzystaniem produktów w ekosystemie Terra. Przy ponad 60 aplikacjach, które mają zostać uruchomione po aktualizacji Columbus-5, adopcja UST może eksplodować.

Mars Protocol, pierwszy rynek pieniężny Terra, będzie dotyczył rynku pożyczek. Protokół Nexus wprowadzi ochronę LTV dla wysokodochodowego protokołu oszczędnościowego Anchor od Terra oraz protokołu handlu aktywami syntetycznymi Mirror. Protokół Talis ma uruchomić na Terra rynek NFT. Wreszcie Ozone umożliwi lewarowane pokrycie ryzyka awarii technicznych, czyniąc cały ekosystem znacznie bezpieczniejszym.

Opóźniona premiera

Zaplanowana pierwotnie na 9 września, premiera Columbus-5 została przesunięta do końca miesiąca. Zespół Terra poinformował o tym fakcie wczoraj za pośrednictwem Twittera:

„Nie ma powodów do obaw, ponieważ za opóźnieniem kryje się wdrożenie dodatkowych środków ostrożności w celu zapewnienia płynnego uruchomienia najważniejszej jak dotąd aktualizacji sieci Terra” – czytamy w komunikacie.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze