Bitcoin mining | Górnicy w fazie byka?

1 651

Trudność wydobycia bitcoina osiągnęła nowy rekord wszech czasów (ATH). Wydaje się, że ogromne nakłady finansowe podjęte przez czołowych górników Bitcoin (BTC) zaczynają przynosić oczekiwane rezultaty. W okresie bezpośrednio po halvingu uczestnicy miningowej społeczności przechodzili na bardziej zaawansowany sprzęt. Jak się ma bitcoin mining? Czy górnicy weszli już w fazę byka?

Poziom trudności wydobywania bitcoinów na nowym ATH

Znany analityk Bitcoin i twórca modelu Stock-to-Flow (S2F), PlanB, ujawnił w serii wczorajszych tweetów, że trudność wydobycia sieci Bitcoin osiągnęła nowy rekord wszech czasów w wysokości 17,6. Przypomnijmy, że trudność wydobycia odnosi się do średniej mocy mieszania wymaganej przez górników do rozwiązania bloku transakcji w sieci Bitcoin.

Zazwyczaj zmiany w trudności następują po podobnych zmianach w ramach hash rate – ilości mocy obliczeniowej przeznaczonej na zabezpieczenie sieci. Z perspektywy fundamentalnej wzrost trudności oznacza zatem, że ​​wygranie wyścigu o nagrodę za wydobycie bloku jest obecnie trudniejsze obliczeniowo.

Bitcoin mining a optymizm górników

Wczorajszy rekord trudności wskazuje prawdopodobnie na pojawienie się optymizmu rynkowego wśród górników, zwłaszcza po ostatnich wzrostach ceny BTC. Wraz ze spadkiem hash rate po majowym halvingu, zaczęto mówić o możliwym exodusie górników z sieci, zwłaszcza w zakresie mniejszych operacji.

Stagnacja cenowa BTC oznaczała również, że górnicy mogą mieć problemy z rentownością. Jednak pomimo problemów duże farmy wydobywcze w Ameryce Północnej rutynowo zwiększały swoje możliwości, kupując więcej sprzętu od głównych producentów, takich jak Bitmain i MicroBT.

Komentując zwyżkowe konsekwencje obecnej trudności wydobycia ATH, Plan B napisał na Twitterze:

"Górnicy muszą dokonać (dużych) inwestycji, aby uzyskać lepszy sprzęt. Górnicy robią to tylko wtedy, gdy myślą, że mogą odzyskać tę inwestycję, tj. jeśli są "byczy".

Chiny nadal kontrolują większą większość rynku wydobycia bitcoina,ale kraje takie jak USA, Kazachstan i Iran zaczynają odnotowywać zwiększoną aktywność wydobywczą.


Cena BTC wciąż walczy o 12000 USD

Obecny optymizm wśród górników ma miejsce wraz z oczekiwaniem, że cena BTC wykona wreszcie trwały, ostateczny ruch powyżej poziomu cenowego 12 000 USD. Każde przejście poza ten punkt oporu spotykało się jak dotąd z szybkim cofnięciem.


Dla przypomnienia:


Jednak wraz z coraz większą liczbą firm przyjmujących Bitcoin jako aktywa zabezpieczające, coraz częściej pojawia się retoryka, jakoby kurs bitcoina względem dolara miał ostatecznie wzrosnąć do poziomu 19 800 USD. Zwolennicy takich projekcji argumentują ją wskazując na niepewność gospodarczą i wpływ koronawirusa jako prawdopodobnych wyzwalaczy parabolicznego wzrostu wartości BTC.


Zajrzyj koniecznie:

„Czy mogę się mylić? W tym przypadku nie mogę!” ➡Zobaczcie sami co dla Was przygotował Jurek S.🔥


Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze