McDonald’s dał ciała

16 339

Gigant fast foodów McDonald’s stanął w ogniu krytyki po odpowiedzi udzielonej dyrektorowi generelnemu Tesli, Elonowi Muskowi.

Miliarder zwrócił się wczoraj do fast-foodowej korporacji z siedzibą w Chicago o rozpoczęcie honorowania płatności w kryptowalucie sieci Dogecoin. W zamian obiecał zjeść Happy Meal w telewizji.

McDonald’s odpowiedział, że zaakceptuje DOGE, jeśli Tesla zaakceptuje „Grimacecoin”.

Nazwa ta została zainspirowana Grimace, fioletowym antropomorficznym stworkiem, który zaczął pojawiać się w reklamach McDonald’s na początku lat 70. XX wieku. Pierwotnie miała to być złośliwie wyglądająca postać z czterema ramionami, która kradnie dzieciom shake’i. Dyrektor kreatywny McDonald’s, Roy Bergold, powiedział QSR Magazine, że pomysł okazał się jednak porażką, ponieważ był zbyt przerażający dla dzieci.

Grimacecoin na Binance Smart Chain

Zaledwie kilka minut po tweecie McDonald’s, ktoś stworzył rzeczywisty token o nazwie „Grimace” na Binance Smart Chain, który w ciągu kilku godzin osiągnął ponad 261 000%, po czym lwia część wzrostu najzwyczajniej w świecie wyparowała.

Ze względu na niską barierę wejścia BSC stało się wylęgarnią szybkich projektów typu pump-and-dump, dlatego inwestorzy powinni zachować ostrożność.

Czy McDonald’s dał ciała?

Społeczność skupiona wokół Dogecoin była w dużej mierze niezadowolona z odpowiedzi, której McDonald’s udzielił Elonowi Muskowi.

Współzałożyciel Dogecoin, Billy Markus, skomentował, że tweet Grimacecoin był podręcznikowym przykładem tego, jak zrobić coś wyjątkowo nietrafionego i nieśmiesznego.

Glauber Contessoto, który w zeszłym roku trafił na pierwsze strony gazet jako samozwańczy „milioner Dogecoin”, napisał na Twitterze, że na skutek tego „okropnego żartu” światowa sieć restauracji straciła niesamowitą okazję do znacznego wzrostu swoich notowań.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze