MassMutual | Kolejny gigant inwestuje w bitcoina

MassMutual, amerykańska firma z sektora ubezpieczeń na życie, dołaczyła do grona największych instytucji, która kupuje Bitcoin w ramach swojej strategii inwestycyjnej.

100 milionów dolarów inwestycji MassMutual

Wall Street Journal poinformował 10 grudnia, że firma kupiła bitcoiny za 100 milionów dolarów. WSJ Dodaje, że to tylko niewielka część ogólnej strategii MassMutual. Na ogólnym rachunku inwestycyjnym firmy znajduje się około 235 miliardów dolarów innych aktywów. Oznacza to, że Bitcoin stanowi mniej niż 0,5% jej całości.

Przedstawiciele MassMutual twierdzą, że decyzja firmy o zakupie Bitcoina była oparta na chęci skorzystania z nowych inwestycji i możliwości dywersyfikacji portfela. Dodali, że Bitcoin zapewnia firmie „mierzalną, ale znaczącą ekspozycję na rosnący aspekt ekonomiczny naszego coraz bardziej cyfrowego świata”.

Firma dokonała zakupu za pośrednictwem NYDIG, firmy zajmującej się aktywami cyfrowymi z siedzibą w Nowym Jorku. Podmiot jest właścicielem BTC o wartości 2,3 miliarda dolarów. MassMutual uzyskał również udział mniejszościowy w NYDIG w wymiarze 5 milionów dolarów.

Już ponad 25 instytucji posiada BTC

Ostatnie wiadomości właczają MassMutual w wachlarz rosnącej liczby firm posiadających Bitcoin. W ramach listy prym wiodą Square i MicroStrategy. Według BitcoinTreasuries.org, 25 firm posiada łącznie około 16 miliardów dolarów w BTC.

Zakup MassMutual potwierdza pogląd, że firmy głównego nurtu coraz częściej postrzegają kryptowalutę jako legalną inwestycję i store of value, a nie tylko jako aktywa ewentualnego, dodatkowego zainteresowania.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze