Litentry: Najlepszy program nagród w ekosystemie Polkadot?

2 680

Coraz częściej pojawiają się opinie, że wiele projektów aspirujących do zajęcia slotu w Polkadot przedstawia na tyle wysoki stopień złożoności czy wymagań, że może to zniechęcić użytkowników do stakingu DOT. Jak radzi sobie z tym Litentry?

Zdecentralizowany protokół agregacji tożsamości Litentry postanowił szturmem przejąć ekosystem Polkadot. Gdy sieć zainaugurowała swój udział w ramach aukcji, które mają wyłonić zwycięzców do zajęcia miejsca w Polkadot, projekt uruchomił innowacyjną strategię nakierowaną na zdobycie wsparcia ze strony społeczności.

Aby stworzyć zachęty dla inwestorów do zablokowania DOT, Litentry przeznaczył 20% podaży tokenów LIT. Hard cap puli programu opiewa na około 8 000 000 DOT.

Daje to Litentry ogromną przewagę nad konkurentami. Kampania potrwa do 17 grudnia 2021 r. lub do czasu, gdy projekt zapewni sobie miejsce w Polkadot.

Sieć Litentry oferuje inwestorom możliwość maksymalizacji zysków

Aby wziąć udział w programie, inwestorzy muszą zablokować minimum 5 DOT. Za każdy wniesiony DOT uczestnicy zostaną nagrodzeni co najmniej 2,5 LIT. Później, jeśli Litentry wygra aukcję, nagrody zostaną obliczone na podstawie wniesionej kwoty i całkowitych wkładów DOT pomnożonych przez 20 milionów LIT.

Inną charakterystyczną cechą programu Litentry jest to, że inwestorzy będą otrzymywać swoje nagrody liniowo w każdym bloku. Pierwsi chętni mają szansę na zdobycie dodatkowych 10% nagród pod warunkiem, że stakowali DOT na aukcji Litentry jeszcze przed 18 listopada. Ci, którzy zrobili to przed 25 listopada, otrzymają 5% premii.

Cała naprzód

Litentry Network zawarła partnerstwa z giełdą Binance oraz z platformami DeFi Bitfrost i Parallel Finance. Mają one na celu zapewnienie projektowi kolejnej warstwy bezpieczeństwa, jako że LIT ma na tych platformach dość wysoką płynność.

Nie ulega wątpliwości, że Polkadot i interoperacyjne blockchainy stały się ostatnio nader gorącym trendem w branży kryptowalut. Czy Litentry Network rzeczywiście zapewnia inwestorom doskonałą okazję do poszerzenia swojego portfolio o token projektu charakteryzującego się solidnym przypadkiem użycia.

Więcej na temat Litentry (i nie tylko) przeczytasz tutaj:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze