Które z aktywów cyfrowych stoją przed szansą na nowe fale wzrostów?

9 638

Popularny analityk kryptowalut Scott Melker przewiduje nową falę wzrostów MATIC i dwóch innych cyfrowych aktywów. Nie przekreśla również szans, przed którymi miałby stać Tezos (XTZ).

Polygon (MATIC)

Melker twierdzi, że token rozwiązania skalującego Ethereum Polygon (MATIC) jest gotowy do wzrostu po wyeliminowaniu oporu, który w zeszłym miesiącu trzymał jego cenę w ryzach trendu spadkowego.

„Cel MATIC 1,79 USD. Potem wyżej.”

matic analiza
źródło: link

Biorąc pod uwagę aktualny w chwili publikacji poziom ceny MATIC wynoszący 1,28 USD, cel Melkera stanowi potencjał wzrostu na poziomie prawie 40%.

Serum (SRM)

Kolejnym, rokującym na wzrosty projektem na liście tradera jest aktywo zdecentralizowanej giełdy instrumentów pochodnych Serum (SRM). Zdaniem Melkera, SRM podąża śladami MATIC i wydaje się być przygotowany na potencjalne zyski w wymiarze ponad 50%.

„Cel SRM ~ 13 USD.”

srm analiza
źródło: link

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji cena SRM wynosi 8,08 USD (Coingecko).

Kava.io (KAVA)

Następny w kolejności jest zdecentralizowany, cross-chainowy rynek pieniężny Kava.io (KAVA), który według Melkera również zakończył spadki i miałby szykować się do 46% wzrostu w porównaniu z obecną ceną na poziomie 6,31 USD.

KAVA – docelowo 9,20 USD.”

kava analiza
źródło: link

Tezos (XTZ)

W toku analizy sytuacji na rynku platformy smart kontraktów Tezos (XTZ), analityk stwierdził, że przed altcoinem stoi już tylko jedna przeszkoda przed osiągnięciem nowego rekordu wszech czasów i skierowaniem kroków w kierunku nowych, niezbadanych dotąd terytoriów cenowych.

„Już prawie 3x od pierwszego wejścia i 2x od drugiego wejścia (czarne kółka). Cena flirtuje z rynkiem, obecnie tylko wskazówka. Zamknięcie powyżej 8,4 USD, brak górnego limitu.”

tezos analiza
źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze