Kryptowaluty | Elon Musk ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe Amerykanów

35% przebadanych kupujących kryptowaluty twierdzi, że robi to pod wpływem Elona Muska.

Portal GamblersPick zapytał 1000 amerykańskich inwestorów o ilości posiadanych kryptowalut, jak również o to, w jaki sposób sfinansowali swoje portfele i z czego są w stanie zrezygnować, aby utrzymać swoją inwestycję.

Ponad jedna trzecia posiadaczy kryptowalut przyznała, że inspiracji w zakresie wyboru kryptowalut do inwestycji szuka na Reddit. 35% respondentów przyznało, że na ich decyzje związane z kryptowalutami wpłynęły wypowiedzi Elona Muska.

elon musk
źródło: link

Krypto i demografia

Zgodnie z wynikami ankiety, Amerykanie posiadają w kryptowalutach średnio 1707 USD. Okazało się, że na to, ile i w jakich okolicznościach inwestują, znacząco wpływają płeć i wiek.

Badanie wykazało, że 37% inwestorów kryptowalutowych nie spieniężyłoby swoich zasobów, nawet jeśli mieliby do poniesienia jakiś istotny, życiowy wydatek. 51% okazało się być mniej skłonnych do wypłaty krypto w przypadku, gdyby miało chodzić o sfinansowanie jakiejś aktywności rekreacyjnej lub dobra luksusowego.

Aby zainwestować w aktywa cyfrowe, ponad 11% przestało oszczędzać na wypadek sytuacji awaryjnej lub zrezygnowało z zakupu, który znacznie poprawiłby jakość ich życia.

Wyniki pokazały pewne różnice pokoleniowe wśród inwestorów, przy czym baby boomers posiadają średnio kryptowaluty o wartości 1954 USD, następni w zestawieniu znaleźli się przedstawiciele pokolenia X i milenialsi, podczas gdy posiadacze pokolenia Z pozostali w tyle z portfolio o średniej wartości 1201 USD.

Różnice między płciami w inwestycjach odzwierciedlają również przyszłe aspiracje, jeśli chodzi o kryptowaluty, ponieważ w nadchodzącym roku mężczyźni planują zainwestować średnio dodatkowe 1 988 USD, o 878 USD więcej niż kobiety.

Według ankiety, respondenci planują trzymać swoje krypto średnio przez pięć lat, ponieważ 24% odnotowało w ostatnim czasie silne zwroty, a 21% zadeklarowało, że postrzega je jako sposób na zabezpieczenie się przed inflacją.

elon musk 2

Zaciąganie długu i próg sprzedaży

Aby utrzymać bądź zwiększyć wymiar swoich inwestycji w kryptowaluty, Baby Boomers nie byli skłonni, aby zaciągać długi. Millenialsi byli za to najbardziej skłonni do odpuszczenia oszczędzania na emeryturę, a prawie jeden na sześciu badanych zadeklarował, że już pominął spłatę kartą kredytową, aby dokupić więcej krypto.

Zgodnie z wynikami badania, istotną rolę w zarządzaniu portfelami krypto odgrywa również płeć. 14% kobiet w porównaniu z 9% mężczyzn wykazało chęć pominięcia płatności rachunków na rzecz kontynuowania zakupów kryptowalut.

Inwestowanie w kryptowaluty okazało się możliwym powodem zadłużenia niektórych Amerykanów na kartach kredytowych, ponieważ prawie jeden na czterech respondentów kupił krypto za jej pośrednictwem. 21% zbadanych przyznało, że planuje akumulować dług konsumencki w przyszłości, aby zwiększyć wymiar swoich kryptowalutowych inwestycji.

Baby boomers oświadczyli, że do sprzedaży BTC skłoniłby ich 65% wzrost ceny bitcoina. W przypadku Milenialsów było to 58%.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze