Kolejnego sezonu na alty nie będzie?

14 kwietnia bitcoin (BTC) osiągnął rekordowy poziom 64 900 USD. Jednak w ciągu następnych jedenastu dni nastąpiła korekta o 27,5%, wyznaczając lokalne dno na poziomie 47 000 USD. Jak w tym czasie zachowywały się altcoiny? Czy na podstawie dostępnych danych można wnioskować, że kolejny sezon na alty nie nastąpi zbyt prędko?

Crypto Fear and Greed Index osiągnął 25 kwietnia najniższy poziom. Było to całkowitym odwróceniem poziomu „ekstremalnej chciwości”, który rynek bitcoina obserwował podczas rajdu ceny powyżej 60 000 USD.

Kolejnego sezonu na alty nie będzie?

Korekta w okresie 14 do 25 kwietnia zaskutkowała spadkiem 200 miliardów dolarów z kapitalizacji rynkowej altcoinów. Mimo to, ożywienie, które nastąpiło potem, może służyć jako wskazówka, czego można się spodziewać, gdy bitcoin w końcu zdoła wspiąć się z powrotem powyżej 40 000 USD.

cena bitcoina
BTC/USD

22 kwietnia altcoiny odnotował podobny trend, osiągając dołek na poziomie 850 miliardów dolarów. 10 maja powróciły jednak do rekordowego poziomu 1,34 biliona dolarów. Nie ma gwarancji, że ten schemat się powtórzy.

sezon na alty
kapitalizacja rynku altcoinów (w miliardach USD)

Bitcoin przewodnikiem dla rynku altcoinów?

Wielu inwestorów uważa, że altcoiny konsekwentnie osiągają lepsze wyniki, gdy cena bitcoina rośnie. Czy to prawda?

2021 rok rzeczywiście potwierdza powyższą tezę. Jednocześnie, w ostatnim kwartale 2020 r. bitcoin był wyraźnym zwycięzcą, przewyższając szerszy rynek o 110%. Analiza zwycięzców hossy z końca kwietnia może dostarczyć jednak ciekawych spostrzeżeń na temat tego, czego można się spodziewać po kolejnym rajdzie.

sezon na alty
altcoiny o największych wzrostach w okresie 22.04 – 09.05. 2021; źródło: CoinCodex

Wśród 100 najlepszych tokenów zdecydowanymi zwycięzcami były Ether Classic (ETC), Polygon (MATIC), Waves i Fantom (FTM). Zwycięzcami okazały się rozwiązania skalujące lub platformy smart kontraktów.

80% najgorszych wyników odnotowały monety cyfrowe wyceniane poniżej 1 dolara, co wydaje się być dokładnym przeciwieństwem oczekiwań inwestorów. Istnieje uporczywy mit, że tanie altcoiny będą błyszczeć podczas rajdów altów, ale najwyraźniej tak się nie stało.

altcoiny 3
altcoiny o najgorszych wynikach w okresie 22.04 – 09.05. 2021; źródło: CoinCodex

Kiedy możemy mówić o „sezonie na alty”?

Trudno przewidzieć, kiedy zakończy się obecna korekta, a historycznie rzecz biorąc altcoiny zazwyczaj nie przodują w trendach niedźwiedzi. Oznacza to, że nazywanie wzrostów altów w towarzystwie pierwszych oznak ożywienia notowań BTC/USD „sezonem na alty” może okazać się zdecydowanie przedwczesne.

O rozpoczęciu „sezonu na alty” możemy generalnie mówić wtedy, gdy rynki zaliczą dwa lub trzy kolejne dni z 30% lub wyższymi skumulowanymi zyskami. Historycznie rzecz biorąc, warto w tym względzie obserwować wymiar ruchów DOGE, LTC, ETC.

źródło analizy: tutaj

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze