Kapitalizacja rynkowa kryptowalut przekroczyła 1 bilion dolarów

5 419

Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut – główna siła napędowa dla ogólnej kondycji sektora aktywów cyfrowych przekroczyła – 1 bilion dolarów.

kapitalizacja
kapitalizacja rynkowa kryptowalut; źródło: CoinMarketCap

Rynek kryptowalut, mierzony kapitalizacją rynkową, wzrósł w ciągu ostatniego miesiąca praktycznie dwukrotnie. U podstaw tego wydarzenia stanęły nowe rekordy ceny bite przez bitcoina oraz sytuacja na ETH, które po raz pierwszy od trzech lat przekroczyło poziom 1200 USD. Łącznie oba aktywa stanowią około dwóch trzecich całego rynku.

Kapitalizacja w czasie wcześniejszych cykli hossy

Kapitalizacja sięgająca ponad 1 bilion dolarów została osiągnięta zaledwie kilka dni po tym, jak rynek przekroczył maksima hossy 2017-18. Według CoinMarketCap, podczas ostatniego szczytu cyklu na początku 2018 roku łączna kapitalizacja rynkowa osiągnęła około 830 miliardów dolarów.

W tym czasie altcoiny osiągnęły szczyt blisko 547 miliardów dolarów po tym, jak Bitcoin wycofał się z najwyższego poziomu z grudnia 2017 roku. Rynek altcoinów jest obecnie wart mniej niż połowę tej sumy, co podkreśla dotychczasową dominację Bitcoina w obecnym cyklu.

Sezon na alty?

Cykle byka Bitcoina torują zwyczajowo drogę do kolejnych rajdów altcoinów. Określany przez społeczność mianem „altseason”, paraboliczny wzrost kryptowalut alternatywnych może nastąpić szybko, pozostawiając inwestorom niewiele czasu na przygotowania.

Wielu obserwatorów kryptowalut prognozuje byczy 2021 rok zarówno dla bitcoina, jak i altcoinów. Na poparcie swojego optymizmu przytaczają rosnące zainteresowanie instytucjonalne BTC oraz naturalne przypływy i odpływy czteroletnich cykli rynkowych.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze