Raport Binance | 5 najpopularniejszych aktywów cyfrowych 2020 roku

5 232

Giełda kryptowalut Binance ujawnia, które aktywa kryptograficzne były najczęściej wymieniane wśród najbardziej zasobnych klientów w 2020 roku.

W nowym raporcie na temat największych trendów w kryptowalutach tego roku, Binance podsumowuje zachowania inwestorów na swojej platformie.

Giełda donosi, że wśród użytkowników, którzy korzystali z usług handlu pozagiełdowego Binance (OTC), które są szczególnie atrakcyjne dla osób poszukujących dostępu do szybkich kwotowań i większej płynności, najpopularniejszymi aktywami były Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Binance Coin (BNB) i Cardano (ADA).

Kwestia kapitalizacji

Powyższe pięć cyfrowych monet znajduje się również w pierwszej dziesiątce aktywów pod względem kapitalizacji rynkowej. BTC i ETH zajmują pierwsze i drugie miejsce, XRP jest na czwartym, ADA na ósmym, a BNB na dziewiątym miejscu, według CoinMarketCap.

Ponadto giełda ustaliła, że ​​trzy najlepsze pary kontraktów futures pod względem wolumenu na Binance to BTC/USDT, ETH/USDT i LINK/USDT.

Binance zwraca także uwagę na fakt, że w ciągu ostatniego roku, kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła ponad trzykrotnie. Od 1 stycznia 2020 r. do czasu publikacji raportu, kapitalizacja rynkowa wzrosła z 193 miliardów dolarów do około 641 miliardów dolarów.

W chwili pisania tego tekstu, całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi, według CoinMarketCap, 646 miliardów dolarów. Branża powoli zniwelowała lukę między obecną kapitalizacją rynkową a szczytem z początku 2018 roku, wynoszącym około 821 miliardów dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze